Privacy & Security

Privacy of veiligheid. Wat kies jij?

Privacy of veiligheid? Wat kies jij?

Na de terreuraanslag in Parijs volgde al snel de roep om privacy in te perken ten gunste van inlichtingendiensten. Deze oproep is een gevaarlijke tendens. Privacy gaat over vrijheid. De vrijheid om jezelf te uiten. Het inperken van privacy gaat lijnrecht in tegen de taak van de overheid om de vrijheid te beschermen.

Terms of Service lezen saai? ToS:DR checkt ze voor je

Pagina's lange epistels waar je hoofd van gaat duizelen. Dit is hoe we de algemene voorwaarden, of de Terms of Service, van apps en websites die we gebruiken vaak ervaren. Toch is het belangrijk om te weten welke toestemming je geeft. De website Terms of Service: Didn't Read helpt door eenvoudige labels te introduceren waarmee je snel kunt checken wat eventuele valkuilen zijn van een nieuwe service.