Jongeren

Vet veilig internetten doe je zo

Het grote boze internet. Ze brengt ons onmetelijk veel wijsheid maar sleept tegelijkertijd genadeloos de boze buitenwereld onze veilige huiskamers in. Vooral kinderen zijn zich vaak niet bewust van de gevaren of de risico's van het delen van online informatie. Gelukkig is goede raad tegenwoordig gratis. Dankzij datzelfde internet. Dat dan weer wel.