Door bezuinigingen en nadruk op cultureel ondernemerschap (zoveel mogelijk betalend publiek) is interactie met je publiek steeds belangrijker geworden om te overleven. De tijden dat autonome kunst alleen door middel van subsidies overeind kon blijven zijn voorbij. Internet en social media kunnen daar een belangrijke rol in spelen.

Interactie=participatie

In de discussies over verschillende vormen van cultuurparticipatie overheersen veelal de artistieke en sociale doelen, zoals het betrekken van publiek in het maakproces. De meer op het binnen halen van geld gerichte vormen van participatie, als crowdfunding en marketing, worden vaak als totaal verschillend gezien. Terwijl de onderliggende principes hetzelfde zijn. Namelijk het (op)zoeken van je doelgroep, luisteren, terug koppelen en een product bieden dat aansluit bij hun wensen en behoeften.

De resultaten zijn groter draagvlak, innovatieve en effectieve producten die (al dan niet betaald) een afzetmarkt vinden.

kunstondernemen

Crowdfunding=participatie

Door bezuinigingen gedwongen werpt de kunst- en cultuursector zich op crowdfunding. Bij crowdfunding investeert een groot aantal particulieren (de ‘crowd’) een klein bedrag om zo samen een project volledig te financieren. Om het benodigde kapitaal bij elkaar te krijgen, presenteert een maker zijn project op een internetplatform onder vermelding van het benodigde bedrag en de termijn waarbinnen men moet reageren. Geïnteresseerden kunnen via de website investeren. De hoogte van de investering bepaalt vaak de tegenprestatie. Zonder financiële intermediair, toegankelijk, transparant, snel en democratisch. Een voorbeeld van een crowdfundingsplatform is www.voordekunst.nl .

In een artikel in 609 #17 cultuur en media, informatieblad van het Mediafonds uitgebracht in oktober 2014, beschrijft designer/copywriter Jan Pieter Ekker de mogelijkheden en beperkingen van crowdfunding in de cultuursector. Het artikel is helaas niet digitaal beschikbaar. Volgens Ekker zijn vooral de bereidheid en de tijd om de interactie aan te gaan met degenen die mogelijk zouden willen doneren doorslaggevend voor een effectieve crowdfunding campagne.

Een ander voorbeeld is de crowdfundingsactie van EYE filmmuseum die de hulp van het publiek inriep om drie vooroorlogse films te restaureren. Voor EYE was niet alleen het binnen halen van het bedrag belangrijk, maar ook het binden van een (nieuw) publiek aan dit project en aantonen dat veel mensen het belang van filmisch erfgoed erkennen.

betterThanLife632

Cultuurmarketing=meer bezoekers

Uit onderzoek van de netwerkorganisatie Cultuurmarketing onder ruim 650 marketeers in de culturele sector, blijkt dat het verhogen van de bezoekersaantallen de belangrijke marketingdoelstelling voor het komende jaar is. De eigen website, social media, pr en e-mailmarketing blijken de meest populaire marketingmiddelen voor marketeers om hun marketingdoelstellingen te bereiken. Het zou goed zijn als participatie van het publiek in de programma’s een duidelijke plek binnen de marketing zou krijgen.

Samen maken=meer participatie

Samen kunst maken is een effectieve manier om het publiek bij de programmering te betrekken. Gelukkig zijn er steeds meer (experimentele) projecten met internet als nieuwe culturele ruimte om kunst te maken, te verspreiden en te verkopen.

In een eerder blog The Art of internet gaf ik verschillende voorbeelden van nieuwe kunst gemaakt met behulp van internet.  Kijk op de website van het IDFA Doclab voor nieuwe spannende initiatieven.

Een voorbeeld uit de theaterwereld is Coney uit London. Coney maakt met behulp van diverse media (transmedia) interactieve theatervoorstellingen waarin het publiek de held is. Transmedia is het uitzetten van verhalen via verschillende mediaplatforms, waarbij het publiek kan participeren. Recent voorbeeld is het project Better Than Live waarin tegelijkertijd een live publiek en een online publiek betrokken waren.

Genoeg inspiratie dus!


Geschreven door