Kim Quaedvlieg

Relationshipmarketing & feminisering: was will das Weib?

Steeds meer bedrijven stappen over op een 'vrouwelijkere' aanpak. Cecilia Tabak van HP de tijd schrijft zelfs dat de krant niet langer een meneer is. Nieuws is per definitie achterhaald, dus steeds meer traditionele vrouwenthema's als koken, mode en entertainment worden geplaatst. Lichtere katernen, vrolijker, frivoler, Viva-achtig. Is er nu dan eindelijk een antwoord op de vraag die voor Sigmund Freud onbeantwoord bleef: Was will das Weib?

Kim Quaedvlieg

Content manager | Online marketeer | Website Manager