De geestelijke vader van het Wereld Wijde Web, Tim Berners-Lee wil dat er een Magna Carta wordt opgesteld. Dit is een document waarin alle rechten van de gebruikers staan. 

Wellicht wat aan de late kant. Berners-Lee wil nu 25 jaar nadat hij de eerste stenen heeft gelegd van het Internet, zoals wij dat nu kennen een online ‘Magna Carta’ die wereldwijde de onafhankelijkheid van het internet en de rechten van gebruikers beschermt.

25 jaar WWW

Op 12 maart 1989, 25 jaar geleden, deed Tim Berners-Lee een voorstel voor een systeem dat later het Internet werd. Het www dat Berners-Lee voor ogen had was een zone waar iedereen over de aanwezige informatie zou beschikken, zonder de bemoeienissen van derden.

Zoals we dagelijks aan den lijve ondervinden is dat helaas niet altijd het geval. Overheden en bedrijven oefenen steeds meer invloed uit op het internet, waardoor we het moeilijk nog als “open en neutraal” kunnen beschouwen.

Een Magna Carta

Berners-Lee wil dat er een Magna Carta gemaakt wordt. Een digitale grondwet die ons, de gebruikers van het internet beschermen. Een handvest waarin regels moeten staan over privacy, vrijheid van meningsuiting en anonimiteit.

En dat moet snel gebeuren. Onze rechten worden volgens Berners-Lee aan alle kanten geschonden. En langzaam ontstaat het gevaar dat we daar teveel aan gewend raken.

0 Shares:
Dit artikel is 4.759 keer gelezen