In september 2011 startte ik met een Master studie aan de Open Universiteit (in samenwerking met Fontys). Dit 3-jarig programma zou in 2014 moeten resulteren in de erkende MSc (drs.) titel “Implementation & Change Management”. In gewoon Nederlands te vertalen als “Het besturen van organisatieveranderingen”.

Inhoud

In dit programma krijg ik verschillende principes uitgelegd over de inrichting van organisaties. Zo is er uitleg over een inrichting op basis van marktsegmenten, op basis van geografie en op basis van organisatie functies. Combinaties van deze drie komen ook aan bod.

Er is ook uitleg over methodes om organisatie problemen in kaart te brengen, de mogelijkheden voor een andere organisatie-inrichting en een plan maken zodat die veranderingen er ook echt komen. De rode draad door dit alles, is wetenschappelijk onderzoek als onderbouwing voor elke stap in dit proces.

Het programma wordt eind 2014 afgesloten met een onderzoeksopdracht om te toetsen of ik al deze kennis ook in de praktijk kan toepassen.

Waarom?

De afgelopen tijd is me verschillende keren gevraagd wat de drive is van iemand die tegen de 50 loopt om nog een dergelijke, meerjarige studie op te pakken. En dan ook nog voor eigen rekening!

In de rest van dit artikel leg ik je de belangrijkste aanleidingen en verwachte resultaten voor. Misschien helpt het je om voor jezelf ook een nieuw of ander pad uit te stippelen. Zelfs als je werkgever niet wil meebetalen – zoals in mijn situatie.

Verbeteren

De eerste aanleiding is dat ik mezelf wil verbeteren. Met mijn huidige, vooral technische kennis en ervaring ben ik heel goed in staat IT innovaties te vertalen naar voordelen voor een organisatie.

Dit wil ik kunnen doorvertalen naar een nieuwe manier van werken en een inschatting over de impact op een organisatie. Na afronding van dit programma kan ik deze vertaalslag maken. Aangevuld met een pad om daar te komen en een plan om het uit te voeren. En dat alles toegesneden op het bedrijf en de organisatievorm van dat moment!

Mijn verwachting is dat deze kennis-combo over (1) het toepassen van IT innovaties, (2) organisatie-inrichting en (3) veranderprocessen ervoor zorgt dat ik niet buitenspel kom te staan in de arbeidsmarkt.

Nog een jaar of tig te gaan

De tweede aanleiding is de op stapel staande veranderingen in pensioenenland. Aan de hand van mijn UPO (Uniform Pensioen Overzicht) heb ik een inschatting gemaakt van de gevolgen. Daaruit kwam naar voren dat mijn inkomen minstens halveert tegen de tijd dat ik met pensioen zou kunnen. Met als gevolg dat ik nog een jaar of 20-25 actief ben op de arbeidsmarkt om dat gat te overbruggen.

Ik verwacht dit makkelijk te redden met de eerder genoemde kennis-combo. Vooropgesteld dat lichaam en geest meewerken :-)

Tot slot

Blijft over het antwoord op de vraag: enig idee wat een dergelijk initiatief voor jou zou kunnen betekenen?

0 Shares:
Dit artikel is 2.367 keer gelezen