Platformen en netwerken

ZZP’ers in een collectief: 8 redenen waarom het een ramp wordt

De ZZP’er is de nieuwe arbeider. Dat komt door de economische crisis, maar ook door fundamentele veranderingen in de arbeidsmarkt. Een deel van de nadelen van alleen werken is op te vangen als ZZP’ers samen gaan werken in een collectief, al dan niet officieel vormgegeven in een coöperatie. In de media hoor je daar de laatste tijd veel succesverhalen over. Maar is samenwerken wel altijd de oplossing?
Idee

Online werkloos

Online speurtocht naar vacatures voor de buurman, die een ruime 50 plusser is, doet me beseffen dat 50 plus werkloos een dagtaak is! Met site tips.