Inspiratie

Sheryl Sandberg: “Vrouwen moeten niet piepen”

Het is vandaag internationale vrouwendag, een dag waarop thema's zoals emancipatie en feminisme plotseling van schimmen uit het verleden veranderen in actualiteit. Geloof me, ik heb de internationale vrouwendag ook niet uitgevonden, maar het feit dat het thema nog altijd actueel is blijkt wel uit de enorme discussies die er nog altijd over bestaan én het boek van Facebook-topvrouw Sheryl Sandberg, dat vooral kritisch kijkt naar wat vrouwen zelf kunnen veranderen.