Tamara Wally

Tamara Wally

Vanuit mijn achtergrond als psycholoog ben ik geboeid door het gedrag van mensen. Daarnaast heb ik een voorliefde voor taal en belangstelling voor gadgets en online tools. Die interesses komen bij elkaar door het volgen van de maatschappelijke invloeden van (social) media, mijn werkzaamheden voor het onderwijs als auteur en ontwikkelaar, en met de eindredactie o.a. voor 42Bis.