CSerkei

Internetvrijheid een mensenrecht!

De boodschap is simpel: Iedereen in de wereld, waar ook ter wereld, heeft recht op een open, vrij en toegankelijk internet en bij discussies over de toekomst van dat internet moet iedereen kunnen worden betrokken. Het is geen luxe, maar een basisrecht.

Internet en democratie

Ook de overheid kan er niet langer om heen dat het internet belangrijk is in de manier waarop we tegenwoordig met elkaar praten over allerlei maatschappelijke onderwerpen. Maar kan iedereen meedoen aan die publieke discussies?

Geeks for culture?

Culturele instellingen gebruiken nieuwe media nog verre van optimaal. Wat je ziet is een vrij statisch gebruik, gericht op informeren en nauwelijks op communiceren en interactiviteit. Hiermee laten ze kansen liggen om meer en nieuw publiek aan zich te binden. Dat is jammer, maar ook een bedreiging voor hun voortbestaan. Kunnen geeks hulp bieden?

CSerkei

Dynamiek! Ik ben zelfstandig adviseur in media en cultuur. Inclusion is zowel mijn streven als mijn deskundigheid. Dat gaat over: unieke personen met een unieke combinatie van kenmerken die elkaar in verschillende situaties weten te vinden; vooral over hoe dit een vanzelfsprekende plaats in organisaties en producten krijgt. Van huis uit klinisch psycholoog maar steeds enthousiaster afgedreven naar media en cultuur. Wat publicaties op mijn naam en fervent gebruiker van social media. Kijk voor het hele plaatje op www.carmelitaserkei.nl op LinkedIn en volg me op twitter.