Identiteitsfraude, privacyschending, kopietje paspoort. Dit zijn allemaal termen waar we tegenwoordig onze ogen niet meer voor kunnen sluiten. We zijn allemaal kwetsbaar en we hebben allemaal wat te verbergen!

Ik heb niets te verbergen

Vaak hoor ik mensen om me heen zeggen: “Ik heb niks te verbergen.” “Waar maak je je druk om? Er is niets aan de hand.” Deze opmerkingen zetten bij mij kwaad bloed. Denk aan 1984 van George Orwell, een boek dat ons waarschuwt voor dictaturen en totalitaire systemen. Als je zegt dat je niks te verbergen hebt, bedenk dan telkens weer dat je een stukje van je privacy opgeeft. Net zo lang totdat schending van je privacy gemeengoed is en een totalitair systeem over ons regeert. Gehoorzamen zul je, want je hebt toch niks te verbergen.

Als je tegen mij zegt dat je niks te verbergen hebt, dan wil ik weten wat je pincode en je banksaldo is, hoeveel je verdient, wat de reden van je laatste huisartsbezoek is geweest, met hoeveel mannen/vrouwen je naar bed bent geweest, of je teennagels bijt en ooit een SOA hebt gehad.

Wetgeving

Het is niet voor niets dat in Nederland het recht op privacy is vastgelegd in de artikelen 10 tot en met 13 van de Nederlandse Grondwet. Een onderdeel is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastlegt. Toch zie ik dat we in onze samenleving bereid zijn om steeds meer privacy op te geven. Dit omwille van de (schijn)veiligheid.

Een voorbeeld daarvan zijn de ruimere aftapbevoegdheden voor de geheime dienst AIVD. Met deze nieuwe wet krijgt de AIVD meer bevoegdheden en mag dus nu jouw gegevens hacken, als ze denken dat je iemand kent, die zich met duistere zaken bezighoudt. De AIVD mag ook bij bedrijven, mits deze het toestaan, informatie over jou opvragen. In het kader van de algehele veiligheid mag iemand mij dus afluisteren omdat een familielid duistere dingen doet. Ik vind het ver gaan…

Kopietje paspoort

Ook identiteitsfraude is aan de orde van de dag. Mensen die met een foto en gegevens van iemand anders dure spullen bestellen en nooit betalen. Bedrijven hebben hier een grote verantwoordelijkheid. Ik ken er namelijk een paar die kopieën van paspoorten op verzoek gewoon afstaan. Maar ook veel mensen om mij heen geven een kopie zo maar af. Mag dat? Alleen overheidsinstanties, banken, notarissen, casino’s, je werkgever en levensverzekeraars mogen een kopie van een paspoort bewaren. Alle andere instanties en personen hoef je geen kopie te overhandigen. Ze hebben er niks mee te maken. Bedrijven zullen het ook nog lastig krijgen om te kunnen voldoen aan de aangescherpte Europese wetgeving met betrekking tot persoonsgegevens.

Denk na

Zonder dat we het weten, weten steeds meer instanties steeds meer over ons. Hoe gaan deze instanties met jouw privacygevoelige gegevens om? Gebruikt personeelszaken een wachtwoord met geboortedatum + naam? Zijn bedrijven compliant met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Rondslingerende persoonsgegevens kunnen namelijk tot fikse boetes leiden, denk dus aan de salarisgegevens die je in orders in een archiefkast bewaart waar iedereen bij kan.

Nog een aantal tips:

 • Google jezelf eens om te zien wat er allemaal over je bekend is
 • Geef nooit zo maar een kopie van een identiteitsbewijs af,
 • Gebruik niet voor elke website (bijna) hetzelfde wachtwoord, maar bedenk lange wachtwoorden
 • Beperk de hoeveelheid informatie die je over jezelf deelt via sociale media
  • Pas waar mogelijk standaardinstellingen voor privacy en beveiliging op de sociale media aan
 • Maak geen gebruik van openbare wifi-netwerken, deze zijn onveilig
  • Als het dan toch moet: gebruik een VPN-verbinding
 • Denk eerst na voordat je persoonlijke gegevens deelt met een bedrijf
  • Google bijvoorbeeld de instantie die het opvraagt eens

Denk na voordat je zegt: “Ik heb niks te verbergen.” Volgens Van Dale betekent privacy ‘de mogelijkheid om in eigen omgeving helemaal zichzelf te zijn’ en als allerlei privézaken van jou op straat liggen, dan kun je echt niet meer jezelf zijn. Wat doe jij allemaal om je privacy beter te beschermen?

0 Shares:
Dit artikel is 10.119 keer gelezen