Het eerste exemplaar van het boek Engaging Content van online marketeer Patrick Petersen werd op AdfoLive uitgereikt. Ik mocht auteur Patrick Petersen interviewen en zijn nieuwste boek reviewen. 

Engaging Content

Het boek Engaging Content sluit naadloos aan op het Handboek Content Strategie, maar legt de focus op engagement. Hoofdstuk 2 van het boek Engaging Content zal lezers van het Handboek Content Strategie misschien niks nieuws bieden, maar verdient toch een plek in het boek om de eerste hoofdstukken met elkaar te verbinden.

Passieve engagement vs. actieve engagement

Patrick Petersen maakt onderscheid tussen passieve engagement en actieve engagement. Passieve engagement is bijvoorbeeld het lezen van blogs en het bekijken van video’s op YouTube. Actieve engagement is het ‘liken’ en delen van content op social media, en het achterlaten van een reactie op een blog. Passieve en actieve engagement worden nader uitgelegd aan de hand van de verschillende social media-gebruikers en verschillende niveau’s van social media engagement.

5 levels social media engagement

Het waarom

Patrick Petersen verklaart vervolgens de motieven die we hebben voor het delen van content. Het onderzoek van Ernest Dichter uit 1966 vormt de basis. Het onderzoek concludeerde dat het delen van informatie in 64 procent van de gevallen gaat om de deler. Hoewel het onderzoek van Dichter zich richt op de redenen voor ‘word of mouth’, zijn deze redenen eveneens op het delen van content van toepassing. Waarom delen we content?

We delen content om:

  • aandacht te krijgen
  • te laten zien dat we over inside informatie beschikken
  • om mensen te helpen
  • te laten zien dat we grappig zijn
  • bereik te creëren

Hoe kunnen we engaging content creëren?

Patrick Petersen beantwoordt niet alleen de vraag hoe we engaging content kunnen creëren, maar vooral hoe we engaging content kunnen creëren die past binnen de gekozen contentstrategie. Content kan worden ingedeeld in verschillende contentarchetypen, die worden gekoppeld aan de gekozen contentstrategie. Het interview met Mischa Koster slaat een belangrijke brug tussen online en offline engagement. Dat levert een interessante visie op het combineren van online en offline marketing op. Content is immers niet alleen online aanwezig, hoewel de focus van contentmarketing vaak zuiver online wordt gelegd.

Statistieken en analyse

Het voordeel van online is natuurlijk dat (bijna) alles meetbaar is. Misschien is het daarom wel te begrijpen dat de focus van contentmarketing vooral op online ligt. Content creëren die ook daadwerkelijk iets doet, kan niet zonder statistieken en analyse. “Online marketing is meetbaar, continu bijstuurbaar en daarom het meest harde vak in marketingland.” aldus Patrick Petersen in een eerder interview. Het boek besteedt dan ook ruim aandacht aan het onderwerp analyse en statistieken.

Kan ik nu dan meteen vette content maken?

Nee. Patrick Petersen komt opnieuw niet met een boek vol quick wins en snelle trucs, dus wie nu denkt even snel vette content te kunnen maken… Het boek zoekt naar de psychologische achtergronden van engaging content, en legt het verband tussen de gekozen contentstrategie en content die dat doel het beste dient. Daarmee is het boek een waardevolle aanvulling op het handboek Content Strategie. Het maken van engaging content is een proces dat begint met een contentstrategie, maar dat niet kan bestaan zonder constante analyse en bijsturing. Het interview met Herman Couwenbergh (beter bekend als @Hermaniak) werpt dan ook licht op een ander belangrijk punt: authenticiteit.

Conclusie

Het boek Engaging Content is niet geschreven voor marketeers die hopen op een paar slimme trucs en quick wins. Wie de (psychologische) achtergronden van engaging content beter wil begrijpen én een paar praktische tips zoekt, kan ik het boek zeker aanraden. Het vertalen van de contentstrategie naar content die het doel én het publiek dient, is verfrissend en laat zien dat contentmarketing op het punt staat volwassen te worden.

0 Shares:
Dit artikel is 6.607 keer gelezen