De Eerste Kamer heeft recent een belangrijke wet aangenomen, die het mogelijk maakt digitaal een geboorte, voorgenomen huwelijk of overlijdensgeval aan te geven. Het is voor het eerst sinds de tijd van Napoleon, toen de burgerlijke stand werd ingericht, dat een dergelijk grote wijziging is doorgevoerd. 

WWWet

Het werd natuurlijk tijd dat je niet meer voor elk wissewasje persoonlijk aan de balie hoeft te verschijnen. Inmiddels is online dienstverlening zo ingeburgerd dat we dit soort zaken liever achter ons eigen bureau regelen. Nu is ook de wet daar klaar voor. De ‘Wet Elektronische Dienstverlening Burgerlijke Stand’ maakt het mogelijk om elektronisch aangifte te doen van geboorte, voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap en aangifte van overlijden door uitvaartondernemers. Dezelfde wet maakt het mogelijk om akten digitaal op te slaan. Wanneer de wet van kracht wordt, moet nog worden bepaald via een koninklijk besluit.

Aandachtspuntjes

Helaas zijn we er nog niet. Onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een paar zorgen, omdat nog niet duidelijk is hoe, op een veilige manier, die aangifte wordt gedaan. Het gaat immers om hoogst persoonlijke gegevens. Je wilt geen spelfout maken in de naam van je kind, of een grapjas iemand dood laten verklaren. Daarom is besloten dat in een apart Besluit Burgerlijke Stand wordt beschreven hoe digitale akten eruit moeten zien en hoe de aangifte veilig ondertekend en opgeslagen wordt. Het College Standaardisatie zal zich daarnaast richten op het vastleggen van verplichte technische standaarden. Daarbij gaat het vooral om beveiliging, archivering en de manier waarop gemeenten informatie mogen uitwisselen.

Ondanks de uitdagingen die er nog liggen, is dit een belangrijke stap voorwaarts naar een digitale overheid. Meer weten? Kijk dan op de website van de Eerste Kamer.

0 Shares:
5 comments
  1. Hmm, gezien de blunders met andere ICT-projecten en de magere beveiliging van DigID, voorzie ik hier nog wel wat fraude in het verschiet.

  2. Allereerst hoera voor deze stap in de goede richting. Het is mooi dat de ontwikkeling die kant op gaat. Aan de andere kant noem ik aangifte doen van geboorte, overlijden of huwelijk bepaald geen wissewasje Annemarie. :-) Ik zie dan misschien ook meer in de mogelijkheid voor tussenpersonen om aangifte te doen. Denk aan een ziekenhuis voor aangifte geboorte en een uitvaartondernemer voor overlijden. (Dat laatste gebeurt nu overigens ook al voor 99%)

  3. Even vanuit een andere hoek bekeken zou het natuurlijk wel jammer zijn als je op den duur geen aangifte meer kan doen van geboorte aan het loket. Persoonlijk vond ik het een heel bijzonder moment toen ik mijn zoon op het gemeentehuis ging inschrijven in het bevolkingsregister. Ik kan me voorstellen dat je aan digitale aangifte wat minder warme gevoelens overhoudt.

  4. Straks kun je gemakkelijk een tweeling aangeven die helemaal niet bestaat. Zie Trouw van vandaag van een echtpaar die hier met hen zonen een rechtszaak heeft lopen .

Comments are closed.

Dit artikel is 6.138 keer gelezen