Social media kunnen een bijdrage leveren aan cultuurparticipatie. Kunst- en cultuurinstellingen zetten internet nu vooral op een statische manier in.  Experimenteren in 5 stappen is een mooi begin.

Wat is cultuurparticipatie?

Cultuurparticipatie is het passief (als publiek) of actief deelnemen (als beoefenaar) en vertrouwd raken (via het onderwijs)  met minstens één kunstvorm.  De overheid vind dat elke Nederlander gebruik moet kunnen maken van goede voorzieningen op het gebied van kunst- en cultuurbeoefening: op school, rondom school en daarbuiten.

Hier ligt ook de opdracht aan kunst- en cultuurinstellingen. Social media kunnen een bijdrage leveren aan cultuurparticipatie. Vooral als het gaat om het betrekken van jongeren.

Hoe doen de kunst- en cultuurinstellingen het op social media?

In een eerder blog Geeks for culture? merkte ik voorzichtig op dat culturele instellingen nieuwe media nog verre van optimaal inzetten. Ik zag een vrij statisch gebruik, gericht op informeren en nauwelijks op communiceren en interactiviteit. Juist bij dat laatste kunnen social media een effectieve en eigentijdse rol spelen. De instellingen zien het wel maar weten niet hoe.

Regelmatig hoor ik de verzuchting dat een social media strategie wel belangrijk is, maar dat het allemaal zo veel en veel te ingewikkeld is. En dat is een reden om weinig of niets te doen. Door bijvoorbeeld de Facebookpagina en het Twitteraccount alleen als zender te gebruiken voor mededelingen en informatie en door niet ingericht te zijn op reacties en interacties met hun (potentiële) publiek.

Daarom stel ik voor het proces om actief te worden op social media in stukken te hakken.

Twitteraccount Gemeente Museum Den Haag
Twitteraccount Gemeente Museum Den Haag

5 stappen

Belangrijk is om een projectgroep in te stellen waarin zoveel mogelijk onderdelen van de organisatie vertegenwoordigd zijn en een eindverantwoordelijke voor het proces aan te wijzen.

Stap 1 : wat wil je bereiken?

Formuleer, zeker als het om de eerste schreden gaat, je doelen zo concreet mogelijk.

Bijvoorbeeld:

– ik wil meer publiek bij die voorstelling, dat event of die expositie

–  ik wil dat de waardering van de bezoekers omhoog gaat

– ik wil meer inhoudelijke reacties van mijn publiek om zo de programmering aan te scherpen.

Ga na wat je al weet van je publiek; over welke data beschik je al. Wat zeggen die data jou en wat niet? Welke informatie heb je dus nodig?

Stap 2: wat wil je (potentiële) publiek?

Voer gesprekken, kijk en luister naar de wensen en behoeften.

Probeer niet te snel in oplossingen te denken. Verzamel  ideeën.

Bepaal welke ideeën je uit wil proberen.

Stap 3: Werk je ideeën uit

Informeer je over de karakteristieken van de verschillende social media platformen. Beperk het in eerste instantie tot 2 à 3. Kies uit de meest gebruikte bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Youtube, Instagram. Bekijk welk platform het meest geschikt is om (een onderdeel van) het idee te testen.

Kijk naar ervaringen van anderen in jouw sector.

Maak een stappenplan, bepaal wie erbij betrokken is (intern en extern), bepaal wat je wil bereiken en hoe je dat gaat meten (prestatie-indicatoren). De meetbare kenmerken staan in relatie tot je doelstelling. Voorbeelden zijn het aantal bezoeken van de website, het aantal interacties op social media, hoe vaak berichten worden gedeeld, hoeveel mensen een door jouw gewenste actie (bezoek, aankoop) ondernemen.

Stap 4: Test

Stel de de beginsituatie vast aan de hand van meetbare kenmerken (0 meting). Zo kan je later vaststellen of je acties effectief waren.

Begin!

Stap 5: Evalueer

Evalueer aan de hand van de prestatie-indicatoren. Stel bij en ga door.

Touch-Van-Gogh-2-e1404856314244

Trailer Touch Van Gogh: app for tablets

Goede voorbeelden ter inspiratie

Ter inspiratie en niet ter ontmoediging.

 

Belangrijkste boodschap

Begin en experimenteer. Wees creatief en denk vanuit de kracht van social media.

Heb je vragen of opmerkingen, dan hoor ik dat graag. Ik help je met alle liefde verder.

 

 

 

 

 

 

0 Shares:
Dit artikel is 11.010 keer gelezen