In een eerder blog over burgerparticipatie via online media beschreef ik de mogelijkheden die sociale media aan overheden bieden om aansluiting te vinden bij de moderne netwerksamenleving van mondige burgers. Hoe die aansluiting er in de praktijk uit kan zien beschreef ik in een volgend blog ‘Burgerparticipatie: strategische inzet sociale media’.  Maar welke concrete bijdrage leveren online media bij burgerparticipatie?

Do-it-yourself

Het aantal initiatieven en projecten voor burgerparticipatie waarbij digitale media ingezet worden groeit merkbaar.

Zo heb je de Do-It-Yourself urban planners. Hierbij nemen burgers zelf het initiatief  om de openbare ruimte naar hun hand te zetten. Voorbeelden:

–       The Mobile City, een onderzoeksgroep naar de invloed van digitale mediatechnologie op het leven in de stad en  stedelijke ontwikkeling, publiceerde Eindhoven Hackable World City, speculating on future investments for the city.

–     Pakhuis de Zwijger belicht via Nieuw Amsterdam, stad in transitie  de energie en het initiatief dat van onderop verandering brengt. Bijvoorbeeld: “Van het kastje naar de muur voor vergunningen of toestemming? Doe-het-zelf en hack the city.”

Image from NASA Ames Research Centersettlement.arc.nasa.gov/70sArtHiRes/70sArt/art.html. Text and idea from the book Explore Everything: Place-Hacking the City by Bradley L. Garrett, www.versobooks.com/books/1473-explore-everything.
Image from NASA Ames Research Centersettlement.arc.nasa.gov/70sArtHiRes/70sArt/art.html. Text and idea from the book Explore Everything: Place-Hacking the City by Bradley L. Garrett, www.versobooks.com/books/1473-explore-everything.

Delen van kennis en kunde

Ook het online delen van theoretische en beleidsmatige kennis en ervaring neemt toe.

Kennisinstituut Movisie http://www.movisie.nl/overmovisie  ontwikkelde in co-creatie met verschillende partners het ‘Vliegwiel van Doe-democratie’ om de verschillende partijen kennis en handvatten te bieden om de Doe-democratie handen en voeten te geven. http://www.movisie.nl/artikel/vliegwiel-doe-democratie

Zo was er op 20 november 2013 de conferentie Burgerschap & Social Media, waarin verschillende deskundige sprekers ingingen op de mogelijkheden van sociale media om burgerschap en de initiatieven van burgers te stimuleren en te ondersteunen. De links op de website bevatten interessante literatuur voor wie zich inhoudelijk in dit onderwerp wil verdiepen. http://www.burgerschapensocialmedia.nl/category/sprekers/

Utrecht: een voorbeeld

Er zijn veel initiatieven die onderling ook niet altijd te vergelijken zijn. Daarom zoom ik hierbij op Utrecht in. Mijn stadje, zit er dus met mijn neus bovenop.

Websites

De gemeente presenteerde op 1 juni de website Jijmaaktutrecht.nl. Een soort marktplaats van initiatieven van zowel burgers als de gemeente om de Utrechtse samenleving te versterken.

Daarnaast heeft stelt de gemeente via Participedia de kennis en ervaringen met participatieprojecten beschikbaar aan een ieder

Ook op 1 juni startte ‘Utrecht onder stroom’ een website die maatschappelijk betrokken ondernemen in de gemeente Utrecht een nieuwe impuls te geven. Middels deze website wil De Slinger Utrecht (een netwerkorganisatie van bedrijfsleven en maatschappelijke initiatieven) zichtbaar maken wat er al op gebeurd op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen, om zo mensen te stimuleren om ook zelf actief te worden en ze daarbij te helpen met kennis, kunde en advies.

DSDT_beeldmerk_liggend_300-dpi

festival De Stad De Toekomst

Op 24 en 25 mei vond in Utrecht het festival De Stad De Toekomst plaats. Vanuit de gedachte dat wij steeds meer invloed willen hebben op het gebruik en de invulling van onze eigen omgeving, presenteerde het festival de ideeën en belevingen van de nieuwe stedeling over de stad van de toekomst. Creativiteit, innovatie en passie kwamen samen in een festival dat je als bezoeker informeerde, maar ook verwonderde.

Zie ook hier bijvoorbeeld de top 5 apps om een stad te ontdekken. http://popupcity.net/top-5-apps-for-exploring-the-city/

De stad en Europa

Pakhuis de Zwijger (platform voor creatie en innovatie) opende tijdens het festival De Stad De Toekomst – na Berlijn en Rotterdam – een Amsterdamse Stadsambassade in Utrecht. De stadsambassades moeten leiden tot een netwerk van Nederlandse en Europese steden, gedragen door betrokken burgers en professionals, waarin stedelijke vraagstukken en innovaties centraal staan.

Een ander Europees initiatief dat nog in ontwikkeling is is het cross-media platform City of errors. Via het platform wil men de oplossingen die mensen zelf bedenken voor stedelijke problemen delen. Uitgangspunt is de motivatie, verantwoordelijkheid en betrokkenheid van burgers voor hun eigen omgeving.

Er is ook een app ontwikkeld om het delen te vergemakkelijken.

Inspirerend

Dit was slechts een schets van de ontwikkelingen die mij enthousiast maken en inspireren. Ik heb nu echt het gevoel dat de tijden veranderen. Kijk in je eigen omgeving naar initiatieven en je zal verwonderd zijn over de oogst. Do-it-yourself!

Times they are changing!

 

 

0 Shares:
2 comments

Comments are closed.

Dit artikel is 13.327 keer gelezen