Sommige maatschappelijke onderwerpen zijn groot en ingewikkeld; zoals bijvoorbeeld migratie en de gevolgen daarvan. De kans op goede en evenwichtige berichtgeving over die onderwerpen wordt groter als er goede en bruikbare bronnen zijn. Informatie die over het algemeen niet beschikbaar is via de gangbare bronnen van journalisten.

Streven naar evenwichtige berichtgeving

Een paar jaar geleden werd ik uitgenodigd voor de conferentie Mediacoverage of Immigration. De conferentie vond plaats in Miami. Reis, verblijf, conferentie, alles werd voor me betaald. Daar zeg je geen nee tegen. Ook niet tegen het onderwerp. Mijn uitnodiging had ik overigens te danken aan het feit dat ik een van de samenstellers ben van “A Diversity Toolkit for factual programs in public television” van de Intercultural and Diversity Group (IDG) van de Europese organisatie van publieke omroepen EBU (the European Broadcasting Union). De toolkit is een handreiking naar journalisten bij de Europese publieke omroepen voor een betere en evenwichtigere berichtgeving over cultureel divers Europa.

Meer uitwisseling informatie en methoden

De uitnodiging voor de conferentie ging uit van The French-American Foundation, een organisatie die uitwisseling van visies en ervaringen tussen Europa en de Verenigde Staten over maatschappelijke thema’s wil stimuleren. Doel van het Media & Immigration project was om de berichtgeving over migratie te verbeteren. Via een uitwisseling van informatie en methoden tussen Europa en de VS wilde men nieuwe ideeën voor projecten verzamelen en stimuleren.

Meer feiten en meer contact

De sprekers en conferentiegangers waren deskundigen uit de wetenschap, de journalistiek en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Voor mij was het voor het eerst dat ook bloggers, als serieus onderdeel van het medialandschap, erbij betrokken werden. Invloedrijke bloggers als Mona Eltahawy, Sunny Hundal en Nezua ‘The Real Unapologetic Mexican’ deelden hun ervaringen over effectieve manieren om invloed op het maatschappelijk debat uit te oefenen. Belangrijk uitgangspunt van de conferentie was dat feitelijke informatie en fysiek contact met migranten en hun omstandigheden bijdragen aan betere en evenwichtigere berichtgeving.  Het verslag is zeer de moeite waard voor wie zich inhoudelijk wil verdiepen in de rol van (digitale) media bij het maatschappelijk draagvlak voor immigratie.

Koppelen programmeurs aan goed doel

Een uitvloeisel van het Media & Immigration-project is de Migrahack “Immigration+Ingenuity=Migrahack” georganiseerd door het Institute for Justice & Journalism.

Connecting America Populations Circle Map
Connecting America
Populations Circle Map

Journalisten en programmeurs werkten op basis van open data in een hackaton samen aan animaties en infographics over immigratie, immigranten en hun problemen; nieuwe manieren om ingewikkelde gegevens aan journalisten en het publiek duidelijk te maken. Zo worden nieuwe bronnen gecreëerd die in artikelen, blogs en andere journalistieke producten gebruikt kunnen worden.

Nederlands initiatief

Een Nederlands initiatief waarbij journalisten zich inzetten voor een hoger en goed doel is Free Press Unlimited. Een organisatie die zich ten doel stelt om betrouwbaar nieuws en informatie voor iedereen die dat nodig heeft beschikbaar te maken. Free Press Unlimited werkt in meer dan 40 landen en vooral in gebieden waar betrouwbaar nieuws niet beschikbaar is.

De crux

De kans op goede en evenwichtige berichtgeving over ingewikkelde maatschappelijke onderwerpen wordt groter als er goede en bruikbare bronnen zijn. Doel is om, met de professionaliteit van journalisten in het achterhoofd, zo feitelijk mogelijke informatie te bieden. Informatie die over het algemeen niet beschikbaar is via de gangbare bronnen van journalisten. Daarbij is de medewerking van professionals uit de eigen beroepsgroep en uit de groep van online professionals cruciaal.

 

0 Shares:
Dit artikel is 7.176 keer gelezen