Informatie is een algemeen goed en het achterhouden van informatie is om die reden dan ook diefstal! We verschuilen ons achter het woord ‘Privacy’, maar dat is niets meer dan een verzonnen begrip door mensen met donkere geheimen. We zouden alles, maar dan ook alles met elkaar moeten delen, want delen is mee-leven!

Geen misverstanden en misstanden meer!

Als we alles met elkaar zouden delen zou het leven een stuk makkelijker worden. Als je alle informatie hebt kun je niet meer op basis van een verkeerde aanname (aannames maakt men bij gebrek aan info) de verkeerde beslissing nemen. Misverstanden zullen verdwijnen!

Daarnaast maakt het constant zichtbaar zijn een mens een beter persoon! Als je weet dat er naar je gekeken wordt dan zal je geen misdrijf meer plegen of andere mensen bewust kwetsen. Je leeft in totale openbaarheid en dat maakt mensen transparant en dus beter!

Begin je al te denken dat ik gek aan het worden ben?

De Cirkel

Recent las ik het boek ‘De Cirkel’ van David Eggers. In het kort:
Internetgiganten als Google, Facebook en Twitter zijn ter ziele. Ze zijn opgeslokt door het bedrijf The Circle. The Circle bestaat nog maar 6 jaar en is uit puur idealisme opgestart, met als doel om de anonimiteit waar men zich achter kon verschuilen uit de wereld te helpen en daarmee de botheid en agressie van het net te weren. The Circle is daar voorbeeldig in geslaagd, maar gaat nog veel verder dan dat. Chips worden geïmplanteerd in botten van kinderen om hen te kunnen volgen. Elke stap die ze zetten wordt geregistreerd. Medische gegevens van een ieder zijn openbaar en overal zijn camera’s die alles wat je doet vastleggen en met gezichtsherkenning ieder persoon kunnen registreren. Het neigt langzamerhand naar een dictatuur en monopolie op informatie. Niets wat je doet of waar je bent blijft geheim. Anonimiteit bestaat niet meer.

Hoewel het boek totaal niet zo spannend was als werd beloofd en ik het niet goede literatuur zal willen noemen, heeft dit wel een bepaalde nonchalance die ik had jegens privacy weggenomen. Transparantie brengt geweldige dingen met zich mee, maar tot op een zekere hoogte!

Ik heb wel degelijk dingen te verbergen!

Facebook en Google die alles van je weten, spionage, een vingerafdruk voor je paspoort, onze privacy staat onder druk, maar niemand schijnt zich er echt druk over te maken. Ik heb ook altijd geroepen: ‘Ik heb niets te verbergen!’. Ik had me dan ook niet druk gemaakt om het bericht dat ING je betaalgegevens gaat verkopen, als ik dit boek niet had gelezen. Ik realiseer me ineens dat we telkens een kleine stap zetten richting het uitsluiten van privacy.

De blog die naar mijn idee fenomenaal omschrijft waarom wij allemaal wat te verbergen hebben en moeten willen is de blog van Maurits Martijn – Nee, je hebt wél iets te verbergen.

Zo schrijft hij het volgende: “Wie zich bedient van het argument ‘ik heb niks te verbergen’, gaat dus voorbij aan de notie dat de ‘ik’ in die zin al veronderstelt dat je iets aan het verbergen bent. Wat je eigenlijk zegt als je zegt ‘ik heb niks te verbergen’ is: mijn ‘verborgen innerlijk’ heeft niks te verbergen. Dat is een filosofische contradictio in terminis.”

Goed om dit eens echt tot je door te laten dringen!

Als je vanuit deze denkwijze verder redeneert is het niet eens zo erg dat Facebook je berichten analyseert, dit is namelijk een uiting die je bewust hebt gedaan naar de buitenwereld. Het verkopen van betaalgegevens enzovoort zijn echter uitingen van ‘ik’ die je niet naar buiten brengt en die dus privé behoren te blijven. Dat wil niet zeggen dat we nu allemaal van internet moeten verdwijnen en in een blokhut op de hei moeten gaan wonen, maar we moeten ons wel meer gaan realiseren wat het betekent en hier soms tegen in opstand komen!

Vind ik het echt zo erg wat ING van plan is? Nee, want het heeft ook voordelen en die informatie is voor mij niet een geheim, maar ik heb wel besloten mijn rekeningen over te zetten als dit doorgaat. Reden 1 is dat ik een signaal wil geven dat je dit niet zomaar even kunt beslissen voor al je bestaande klanten. Ja, je kunt aangeven of je het wel of niet ok vindt aldus ING, maar ik vertrouw de boel dan simpelweg niet meer. Hoe controleer ik of ze het niet alsnog doorverkopen? Reden 2 is dat het ook nog eens tegen de wetgeving op privacy en de gedragscode van banken is.

Informatie is macht

Ik ben helemaal voor het delen van informatie met elkaar en een bepaalde transparantie. Echter wil ik dat dit een keuze is en niet overal stiekem in gefietst wordt. Informatie is macht en ik wens niet telkens een klein deel van macht over mijzelf weg te geven. Het moet ergens ophouden!

Leuk topic voor een discussie lijkt me, dus brand los!

0 Shares:
Dit artikel is 5.732 keer gelezen