Het zegt heel veel mensen eigenlijk niet zoveel “netneutraliteit” en toch heb je er elke dag mee te maken. Als je online bent dan. De netneutraliteit zoals deze in Nederland van kracht is, wordt mogelijk door Europese regels aangepast waardoor de gelijkheid op het internet in gevaar is.

Wat is net neutraliteit eigenlijk?

Netneutraliteit regelt dat alle verkeer op het internet gelijk behandeld moet worden door internetproviders (de Ziggo’s, UPC’s en KPN’s etc) en dat ze geen voordelen mogen geven aan partijen als Youtube (Google), Facebook en Netflix. Zo’n voordeel kan bijvoorbeeld zijn dat ze eerst de data van die partijen doorgeven, en de resterende bandbreedte gebruiken voor het overige internetverkeer. Zo krijgt het woord “digitale snelweg”, zoals internet vroeger wel eens genoemd werd, ineens een heel andere betekenis. Partijen als Google en Facebook mogen dan gebruik maken van de ‘snelweg’ en overige partijen, zoals bijvoorbeeld Wikipedia, 42Bis of  jouw eigen website of webshop, mogen alleen gebruik maken van die ‘snelweg’ wanneer het daar rustig op is. Op andere tijdstippen moeten zij gebruik maken van de ‘provinciale weg’, met de bekende snelheidsbeperkingen.

Wie betaalt, die bepaalt!

Internetproviders moeten nu nog -vanwege netneutraliteit- alle data gelijk behandelen en doorgeven over hun netwerk. Een netwerk waarin die providers fors investeren. Denk alleen maar aan de veilingen van de mobiele frequenties. Deze investeringskosten zal een internetprovider vanzelfsprekend graag terug willen verdienen. Op dit moment mogen zij alleen nog ons, als datagebruiker, een rekening sturen en mogen zij geen kosten in rekening brengen bij data-aanbieders zoals Netflix en Youtube. Internetproviders worden door het gelijkstellen van alle door te geven data, niet echt gestimuleerd om te investeren in een betere netwerkinfrastructuur.  Wanneer alleen de datagebruiker de rekening krijgt, zal de internetprovider met de hoogste investeringskosten ook de hoogste rekening versturen. Consumenten stappen tegenwoordig makkelijk over naar een goedkopere provider. De investeringskosten worden zo met heel veel moeite terugverdiend.

De internetproviders vinden dat de grootgebruikers van hun netwerk ook zouden moeten betalen om ongestoord data door te geven. En daar willen deze grootgebruikers niet zomaar aan beginnen. Want deze kosten zullen zij op één of andere wijze moeten terugverdienen. En zo was de situatie, tot onlangs in Amerika internetprovider Comcast een overeenkomst afsloot met Netflix. (Netflix dat trouwens één derde van de internetcapaciteit gebruikt.)

 

Netflix and Comcast have confirmed that the video subscription service has agreed on a deal to pay for direct access to Comcast’s broadband network and ensure a smooth streaming experience for its viewers.

 

Dat internetproviders de data-aanbieders ook een rekening willen sturen, zodat ze niet alleen de datagebruikers (wij dus!) voor kosten laten betalen, is wel duidelijk. Echter de data-aanbieders zullen wel ‘iets’ terug willen voor deze rekening. Dat ‘iets’ betreft dan bijvoorbeeld garanties over doorvoersnelheden van data. Wie betaalt, die bepaalt, en wie meer betaalt, die bepaalt meer. Een onderscheid in het doorgeven van data zal ontstaan. Internetproviders zullen gaan bepalen welke data sneller of trager zal worden doorgegeven. Uiteindelijk zal dit een prijsopdrijvend effect gaan krijgen. Iedere data-aanbieder zal immers graag willen dat zijn data met voorrang wordt doorgegeven. De data-aanbieders die niet of minder betalen zullen uiteindelijk minder internetservice krijgen.

Europa

In Nederland is sinds 2012 de netneutraliteit in de telecommunicatiewet geregeld waardoor internetproviders geen mogelijkheden hebben om overeenkomsten zoals in Amerika af te sluiten. Maar Nederland is ook onderdeel van de EU en de EU heeft, mede door Europees Commissaris Neelie Kroes, moeite met de Nederlandse netneutraliteit. In het voorstel van de Europese Commissie van Kroes wordt de netneutraliteit beperkt, net als de privacy van burgers en de bescherming van persoonsgegevens. Het oorspronkelijke voorstel van Neelie Kroes is inmiddels al iets afgezwakt, maar heeft nog steeds onduidelijkheden.

European Data Protection Supervisor (EDPS) Peter Hustinx:

Het gebruik van traffic management met het doel om een wettelijk voorschrift uit te voeren of serieuze misdaad te voorkomen kunnen uitmonden in grootschalige, preventieve en systematische monitoring van de inhoud van communicatie, in strijd met verschillende Europese grondrechten en richtlijnen.

Het voorstel geeft de mogelijkheid diensten die nu nog gewoon via het internet worden aangeboden, aan te merken als een “specialized service” waar de Europese overeenkomst niet voor geldt. En dat ondanks het feit dat in januari het voorstel voor een internet tolweg is weggestemd.

Op maandagavond 24 februari stond het voorstel ter stemming in de EU Commissie Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE). Wordt dit voorstel hier goedgekeurd en daarna ook door het voltallige Europese Parlement, dan moet dit in elk van de lidstaten worden ingevoerd. Uitzonderingen zoals in Nederland zijn daarop niet toegestaan. De stemming werd uiteindelijk, na een hoop procedureel gedoe, uitgesteld omdat de Duitse vertaling ontbrak. Door deze vertraging zal de behandeling waarschijnlijk pas na de Europese verkiezingen (22 mei 2014) plaatsvinden.

Jouw stem telt!

De Tweede Kamer in Nederland wil graag de Nederlandse netneutraliteit behouden en is daarvoor nu afhankelijk van Europa. Wanneer ik op 22 mei ga stemmen, zal ik dit onderwerp zeker meewegen in mijn keuze. En daarbij moet ik rekening houden met het feit dat de Nederlandse partijen onderdeel zijn van Europese fracties, die soms iets heel anders willen dan de nationale fracties.

Mijn stem gaat naar gelijkheid op het internet! En jouw stem? Speelt de gelijkheid op het internet een rol bij jouw keuze?

 

Network_neutrality_symbol    All Bits are created equal

0 Shares:
2 comments

Comments are closed.

Dit artikel is 6.892 keer gelezen