Een kennis verzuchtte eens hoe het kwam dat haar blogs in het buitenland honderden reacties opleveren, terwijl ze in Nederland blij mag zijn met een paar reacties. Verwachten we teveel van interactie op internet? Reacties op onze artikelen en op onze meningen. Can internet deliver?

Interactie is meer dan uploaden alleen

De belofte van web 2.0 was juist de interactie. Iedereen kan inhoud toevoegen en de techniek maakt het steeds makkelijker om op elkaar te reageren. Volgens de Wikipedia definitie verwijst Web 2.0 naar de ontwikkeling van internet tot een interactief medium waarbij ook doorsnee gebruikers informatie kunnen uploaden en niet enkel downloaden.  Maar dat is voor mij een te beperkte definitie van interactie. Interactie zie ik als communicatie over en weer waarbij je elkaar kan informeren, overtuigen, beïnvloeden. Vindt deze vorm van interactie ergens op het web plaats en hoe ziet dat eruit?

Weinig reacties op blogs

Mij was eerder ook al opgevallen hoe weinig er gereageerd wordt op artikelen op het internet. Wat mij betreft zegt dat niets over de kwaliteit van de artikelen. Ook op veel bezochte en gewaardeerde (nieuws- en opinie)sites als NOS.nl, NU.nl, Detelegraaf.nl, De Nieuwe Reporter, Sargasso.nl, Libelle.nl, wordt nauwelijks gereageerd. Uitzonderingen zijn Joop.nl en Geenstijl.nl waar wel veel (semi) anonieme reacties op posts komen. Interessant is de discussie die nu woed op DeCorrespondent.nl naar aanleiding van een column van Femke Halsema waarin ze de seksistische reacties op onder andere Geenstijl.nl aan de orde stelt. Vooral de typering van de ‘reaguurders’ door een redacteur van Geenstijl.nl is erg informatief. Overigens slaagt DeCorrespondent er wel in om kwalitatief goede inhoudelijke reacties te krijgen.

Typisch Nederlands?

Ik heb niet onderzocht of het geringe animo om te reageren typisch Nederlands is. Het is door grote verschillen in aantallen inwoners en verschillen in het medialandschap moeilijk om de aantallen reacties in andere landen te vergelijken met Nederland.Opvallend is dat Nederlandse reacties veelal (semi) anoniem zijn. Durft men niet onder eigen naam? Is Nederland daar te klein voor?Kan het zijn dat er in meer hechte communities en op fora meer gereageerd wordt? Omdat het veiliger is  misschien?

Zelf merk ik dat discussies eerder op andere social media platformen als Twitter en Facebook plaatsvinden dan op de website waarop  een artikel geplaatst is. Facebook is weliswaar niet anoniem, maar de groep/de community is beperkt en meer ‘eigen’.

Uitweg: kwaliteit en waardering toetsen aan bereik

Blogger Esmeralda Mulder toont een infographic over de SEO trends van 2013. Wat mij daarbij opvalt, is dat kwaliteit en effectiviteit vooral in bereik gemeten worden; hoeveel mensen lezen je content en hoeveel mensen delen het. Bij de 6 nieuwe elementen die belangrijk worden draait het in de helft van de gevallen om social signals (shares, retweets, mentions) dat content gedeeld wordt.

twitter-6

Dus toch ouderwetse zender – ontvanger communicatie?

In een artikel in Harvard Business Review betoogt en onderbouwt de auteur dat Twitter  steeds meer een traditioneel mediakanaal wordt, waarbij het aantal consumenten belangrijker is dan de producers (degenen die content toevoegen). Twitter positioneerde zich eerst als “Twitter is a real-time information network powered by people all around the world that lets you share and discover what’s happening now.” Nu is het “The fastest, simplest way to stay close to everything you care about.” Van power to the people, laten we alles delen, naar je hoeft niet per se bij te dragen.  

Twitter is becoming “a non–evolving, static structure, like TV…It’s just going to become a new way to follow celebrities, corporations, and the like.”

Nieuwe media niet doorslaggevend, wel toegevoegde waarde

Rens Vliegenthart, hoogleraar communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, concludeert in een artikel met de veelzeggende titel ‘De overschatting van de politieke macht van nieuwe media’ dat de invloed van nieuwe media op de politieke verhoudingen beperkt is. Politici gebruiken nieuwe media vooral als informatiekanaal. Interactie is er vooral met mensen met wie ze ook via andere kanalen al contact hebben. Nieuwe media hebben wel grote invloed op het dagelijks werk van politici en vragen van hen nieuwe vaardigheden.

Internet opent ook deuren naar nieuwe vormen van communicatie tussen overheid en burgers en draagt bij aan verbetering van de onderlinge relatie. Nieuwe media speelden een grote rol na het keerpunt van de uitvoering van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam. YouTube, Twitter, Flickr, Facebook en specifieke interactieve websites werden gebruikt om burgers te informeren en met hen te communiceren. Wat de studie mooi laat zien is hoe overheid en burger elkaar via de informatiefunctie van nieuwe media dichter kunnen benaderen.

De uitzondering

En ja hoor, de uitzondering op de regel. Zo uitzonderlijk dat de NOS er een nieuwsbericht over maakt  Het regent boze reacties op de VVD-website naar aanleiding van de miljoenennota. Bij een artikel dat de maatregelen voor komend jaar toelicht staan na een week al ruim 965 reacties. VVD’ers zijn vooral boos over de maatregelen rondom de heffingskorting. Als het mensen raakt dan reageren ze wel, maar ook niet altijd. Op geen enkel ander blog op de VVD-website zijn er zoveel reacties binnen gekomen.

Management van verwachtingen

Web 3.0 is nu actueel. Dit gaat over het vinden van specifieke informatie die via verschillende media is verzameld, van context en duiding voorzien en verspreid wordt. In mijn vorige artikel heb ik dit onder de noemer content curatie beschreven. Maar ook dit gaat over het verspreiden en vinden van informatie. Niet over de door mij gewenste discussie.

Ik denk dat wij onze verwachtingen bij moeten stellen. Ik zie nog regelmatig oproepen om reacties die niet komen. Verwacht geen reacties die toch niet komen. Zie het internet als een rijke bron van informatie die aanleiding of ondersteuning kan zijn bij discussies en het vormen van meningen. Voor de daadwerkelijke discussie blijft mens tot mens contact denk ik een absolute voorwaarde. En dat is wel zo leuk!

Of heb ik iets over het hoofd gezien? Graag tips!

 

0 Shares:
Dit artikel is 32.122 keer gelezen