Met het nieuwe privacybeleid past LinkedIn wereldwijd de leeftijdsgrenzen aan. In Nederland mag je voortaan al met zestien een account aanmaken, in Amerika veertien en in de meeste andere landen dertien. Wat betekent dat voor LinkedInk en haar gebruikers?

Meer interactie

Ik zie LinkedIn zelf als zakelijk netwerk. Vroegûh was het vrij statisch en was het vooral je online cv. Maar langzaam bouwt LinkedIn steeds meer sociale aspecten in, zoals de endorsements. Het netwerk wil duidelijk meer interactie bewerkstelligen. Maar moeten we nu vrezen voor interactie met pubers? Krijgen we nu verzoeken om informatie voor spreekbeurten voor onze kiezen? Wordt LinkedIn het nieuwe Facebook, of erger nog, Hyves?

Nieuwe functionaliteiten voor bedrijfsleven en onderwijs

Het idee achter de leeftijdsverlaging is dat jongeren eenvoudiger een universiteit of hogeschool kunnen kiezen en stageplekken vinden. Met het student job portal kunnen organisaties (momenteel nog) gratis hun vacatures voor stagiair(e)s plaatsen.
Onderwijsinstellingen krijgen een speciale profielpagina (zogenoemde University Pages) waarop bijvoorbeeld zichtbaar is welk beroep de afgestudeerden nu hebben en welke onderzoeksprogramma’s en projecten er lopen. Statistieken dus, plus de mogelijkheid direct door te klikken naar alumni. Ook notable alumni. Rechts op de universiteitspagina staat een carrousel met mensen die -waarschijnlijk door de universiteit- zijn aangemerkt als belangrijke alumni.

Jongerenprofiel voorkomt ongewenste communicatie

De jongeren krijgen een ander soort profiel dan volwassenen. Zo zijn de geboortedag, foto en titel niet zichtbaar en ook niet terug te vinden in Google. Dit om ‘unwanted communications’ te voorkomen, aldus LinkedIn’s Legal Director in een blog .

Wat valt er dan onder dit soort ‘ongewenste communicatie’? Blijkbaar heeft LinkedIn een probleem met bijvoorbeeld prostitutie. In het artikel van Business Insider staat nog dat ‘prostitution’ een skill is waarop je mensen kan endorsen. Helaas, dat gaat nu niet meer. Voer het nu in op LinkedIn en je krijgt de melding “This is not a standardized skill or area of expertise.” Hoe dan ook, waarschijnlijk doelt LinkedIn dus met unwanted communications op kinderporno-achtige dingen.

Voorbereiden op loopbaan

Terug naar de tieners op LinkedIn. Het lijkt erop dat het netwerk met andere diensten het jongere publiek probeert te bedienen. LinkedIn helpt bij het voorbereiden op een loopbaan. Dus we hoeven vooralsnog niet te vrezen voor een Facebookachtige omgeving. En het idee dat zestienjarigen zich alvast oriënteren op de arbeidsmarkt vind ik plausibel. LinkedIn kan dan een handige researchtool zijn.

Maar dertienjarigen? Zijn die echt al geïnteresseerd in het uitstippelen van hun carrière? Ik was toch echt met hele andere dingen bezig toen ik dertien was. En toen ik veertien was. En toen ik vijftien was.


Geschreven door