Komiek Mark Malkoff sprak in één week tijd via Skype met 140 verschillende landen. Aan het einde van zijn project waren dit er zelfs 162.  Een mooi voorbeeld dat technologie afstanden en grenzen doet vervagen! It’s a small world after all…


Geschreven door