Cameron die een pornofilter installeert over het internet van Groot Brittannië. Obama die met zijn PRISM jouw en mijn e-mail leest als een baas. De CU die ook in Nederland de kinderen wil beschermen tegen ouders die te lui zijn om dat zelf te doen. SOPA, PIPPA, ACTA en alle ander evil afkortingen die elkaar in rap tempo opvolgen.

De vrijheid  die we online hebben, de privacy die we willen kunnen genieten, ze staan continu onder druk. Er woedt een oorlog en op de een of andere manier zijn jij en ik erbij betrokken.

Het is al even gaande en het is je vast al opgevallen: de gevestigde orde staat onder druk. Het internet speelt daar een bijzonder grote rol in. Natuurlijk doet het internet zelf niets. Maar het stelt ons in staat snel en gemakkelijk bakken met informatie met elkaar te delen.

Zenuwachtige politici

Voor de politiek is dit snel bewegende medium doodeng. Elke dag je krantje lezen is niet meer voldoende. Voordat nieuws de krant haal.t is het op Twitter alweer oud. Sterker nog, uit recent onderzoek blijkt dat wij ons nieuws in steeds grotere mate online halen en steeds minder uit traditionele nieuwsbronnen.

Het web heeft de afgelopen jaren meerdere malen bewezen een facilitator en katalysator te zijn voor grote maatschappelijke veranderingen. In Egypte, in Iran, rond SOPA en PIPPA en op vele andere momenten. Zowel positief als negatief overigens.

Zenuwachtige commercie

piracy-vs-theftMaar niet alleen de politiek zit in haar maag met het web. De multinationals en grote corporaties hebben ook geen idee van wat hen overkomt. Sure, ze hebben inmiddels een website en doen aan fantasmische contentstrategie. Maar voor veel pre-internet bedrijven staan de cash cows  die hun business modellen zijn, ernstig onder druk.

We kopen (bijna) geen cd’s meer met 28 liedjes die we níet willen horen, voor de twee die we wél willen horen. We willen onze e-Boeken ook gewoon uit kunnen lenen aan anderen. We versturen steeds minder post aan elkaar en we vinden dat we de films die we in eigendom hebben mogen delen met wie we willen.

Times, they are a changin’…… and fast! In plaats van een bak aan nieuwe verdienmodellen en een open kraan aan nieuwe ideeën over de wereld en hun plek erin te omarmen, proberen de meeste bedrijven krampachtig vast te houden aan de status quo. Waar niet goedschiks, dan kwaadschiks – als de cash cow maar blijft uitbetalen. Dat dit eindig is, ziet zelfs Stevie Wonder. Maar ze doen in elk geval wel hun best.

Waar ze samenkomen

Politici en commercie hebben een belangrijke relatie met elkaar. Een relatie die vooral belangrijk is om te kennen – voor ons. U hebt vast wel eens gehoord van de ‘golden rule’: whoever has the gold, makes the rules. Door bakken met lobbyisten naar Den Haag, Europa, Washington te sturen hopen de grote jongens politici voor hun commerciële karretje te spannen. Dat doen ze wanneer ze ermee wegkomen met mooie cadeaus en uitjes. En zij die niet de Kerstman spelen, ‘ruilen’ informatie.

Want daar hebben politici altijd te weinig van. Een gemiddeld politicus van enige bekendheid moet op élke vraag een antwoord kunnen geven. Dat vinden ze in elk geval zelf. En wij ook wel een beetje. Maar een gemiddeld politicus is maar een mens en kan geen expert zijn op elk gebied. Voor veel informatie zijn ze dus afhankelijk van anderen. En dat is wat lobbyisten dan ook de hele dag doen: politici voeden met informatie.

Wat voor informatie? Die informatie die hen goed uitkomt maar níet die informatie die hen benadeelt. Het is aan de politicus in kwestie om de juiste informatie en de feitelijke informatie eruit te pikken. Met als bijkomende handicap dat de partijen die wel belang hebben bij de volledige waarheid de poen (the gold) niet hebben om een bak aan lobbyisten fulltime aan de slag te hebben. Ga er maar aanstaan.

Een lang verhaal, I know. Fijn dat je er nog bent.

Laat ik mijn punt wat korter maken: het belangenspel pakt uit in jouw nadeel. Grote bedrijven willen de vrijheid op internet beperken om aan die beperkingen geld te verdienen (oude verdienmodellen een-op-een overzetten naar online) en politici worden gevoed met de agenda van die grote bedrijven, over een medium waar ze al licht zenuwachtig van worden en waarvan hun kennis beperkt is.

Lol wut?

Wat heeft dat alles met die pornofilter of die andere zaken te maken?

Die filter is een vileine stap in een nog vileiner spelletje. De beperking van vrijheden gaat – ik zet mijn aluhoedje nu op, maar hij staat me goed – via een vast stramien. Het recept is als volgt:

Start met iets te beperken waar eigenlijk niemand met goed fatsoen iets tegenin kan brengen: porno in dit geval.  Gebruik daarbij een argument dat iedereen wel een beetje raakt: de bescherming van de jeugd in dit geval. Geef het een naam die protest lastig maakt, maar de lading eigenlijk niet dekt: het filter in Engeland zal niet alleen porno blokkeren, maar ook esoterisch materiaal en bijvoorbeeld informatie over torrents.

Het publiek zal een beetje morren – maar niet te hard…het gaat om porno, en onze kinderen en dingen – de aluhoedjes zullen uit hun plaat gaan, maar de teerling is geworpen. Bij een volgende inperking van de vrijheid – waar mogelijk langs hetzelfde stramien – is het gemor al minder en kan een meer vergaande maatregel met meer gemak worden geïntroduceerd. Bij de vierde of vijfde keer, haalt de verandering het nieuws niet eens meer. Te saai. Te gewoontjes. Geen interesse.

Waarom moet je je wel druk maken over porno?

Het woord van de dag is censuur: wanneer een overheid voor jou bepaalt wat je wel en niet mag zien – zonder tussenkomst van een rechter ook nog – dan heet dat censuur. En censuur – beste lezer die het zo lang met mij volhoudt – is de eerste stap op weg naar een totalitaire staat. Ja ja, mijn gevoel voor drama is goed ontwikkeld. Maar vergeet niet dat een totalitaire staat zelden in één dag ontstaat. Men ging niet slapen in totale democratie en werd wakker zonder enige vrijheid. Er waren stappen voordat het zo ver was. Kleine, relevante stappen. Momenten waarop niemand iets zei, niemand van zich liet horen en teveel mensen het lieten gaan. Een totalitaire staat is het einde van een proces, niet het begin ervan.

Een vrij internet moet je willen

Natuurlijk moet het internet geen plek worden waar álles mag. Maar met het wetboek in de hand kan er prima voor gezorgd worden dat het dat niet is. Het is onnodig én onwenselijk meer beperkingen online te hebben dan offline. Het is onnodig en onwenselijk minder privacy te hebben online dan offline. Het internet is bijzonder niet in z’n potentie om kwaad te doen of faciliteren, maar juist in z’n potentie om goed te doen en te faciliteren.

Het internet stelt ons in staat te delen met elkaar. Iets waar we – blijkt ook dóór dat web – veel meer behoefte aan hebben dan we ooit gedacht hadden. We delen online informatie met elkaar en wanneer we dat doen, is die informatie verdubbeld.

Dat is anders dan bij het delen van bijvoorbeeld een appel: als ik die met je deel, hebben we elk de helft. Maar als ik informatie met je deel, hebben we beide diezelfde informatie en dus hebben we het verdubbeld. Dat is een winst van 100% elke keer we informatie delen. Een business model waar ik graag achter ga staan met winst voor de gewone man en vrouw.

Vrijheid is voorwaardelijk

Wie zich dagelijks op het web begeeft, wie de tijd neemt de wegen van het www uitgebreid te bewandelen, realiseert zich algauw dat de vrijheid die er heerst, voorwaardelijk is voor de creativiteit en intelligentie die het oplevert. Het internet brengt ideeën bij elkaar, is de broedplaats voor oplossingen voor oude problemen en haalt zowel het allerbeste als het allerslechtste in mensen naar boven.

Tegen dat laatste moeten we absoluut – met het wetboek in de hand – optreden. Maar nooit – ik herhaal – nóóit ten koste van wat het ons brengt en wat het aan goeds uit ons haalt. De menselijke geest opereert het meest optimaal in vrijheid, dat weten we allang, daarom vechten we ervoor en zijn er zovelen bereid voor te sterven.

Ik vraag je dan ook de porno te vergeten en de vrijheid te onthouden. Laat onze overheid en anderen ons niet dat afnemen wat ons voor het eerst sinds lange tijd bij elkaar brengt en ons uit de hokjes haalt waar we ongewild soms in leven.

Het internet is van jou en mij en niet van commercie of instituties. Ik laat me deze nieuwe wereld, vol kansen, mogelijkheden en vrijheid niet zonder slag of stoot afnemen. Daarvoor is het mij veel teveel waard.

0 Shares:
15 comments
 1. Ik zei het gister ook al ergens hier in een comment, de commercie wil het internet naar de hand zetten en reguleren. Internet is altijd een vrije plek geweest, waar alles kan, misschien niet mag, ook al gebeurd het wel, maar dat is niet beperkt tot het internet, we worden steeds meer beperkt, er zijn nu nog genoeg omwegen en die zullen we altijd weer vinden om toch te komen waar we willen, de piratebay wordt nog steeds veelvuldig gebruikt in nederland ondanks alle blokkades. Om toch terug te komen op de P, die ban je niet uit door te filteren, vroeger, voor het internet, zelfs voordat de eerste computer bij ons thuis was fietste mijn buurjongens en ik naar de berm van de rijksweg, want er lag een boekje, eentje die een vrachtwagenchauffeur uit het raampje had gegooid. Waar was de overheid toen om mij en de buurjongens te beschermen?

   1. Het word ook niet verbannen, alleen alvast gefilterd, je mag best aangeven dat je filter niet wilt, dan maken ze gelijk een profiel van je bij vadertje staat. Het filter zet alleen oogkleppen voor, wat we niet zien is er niet. Grootste misstappen worden toch al niet meer open en bloot op 'het internet' gedaan, dat weten ze, maar de lobby van de commercie heeft graag alle touwtjes in handen, want owee als mensen straks zomaar vrij blijven en niet binnen de paadjes blijven en zonder omweg de hoofdprijs betalen voor iets waar ze met een kleine omweg veel voordeliger uit zouden zijn.

  1. Gaat er ook om dat als ik nu verzamel wat ik verzamelen kan, en jij begaat een misstap in de toekomst, ik in staat ben bewijs van jouw verwrongen geest te leveren. En dat kan, want ik weet waar jij naar kijkt. En plotseling is een beeldschoon plaatje van heerlijke borsten een moordwapen. Een commentaar op een post als deze is het bewijs van subversief gedrag en het feit dat ik niet genoeg coca cola koop maakt mij waarschijnlijk niet tot patriot. Rule By Fear. Daar gaat het om. Er is niets, maar dan ook niets verandert, hoe graag men ons dat ook wil doen geloven. Shit just went digital, thats it.

 2. Enerzijds: alles wat een ander voor je beslist kan niet goed voor je zijn.
  Anderzijds: wat als je zelf niet in staat bent om beslissingen te nemen?

  'k Kan het alleen maar helemaal met je eens zijn; je redenatie, opsomming en conclusie zijn in mijn ogen to the point en juist. Dít is exact de manier waarop 'men' uiteindelijk gaat proberen om 'ons internet' te gaan controleren en manipuleren. Want verandering is eng, en 'ze' weten tenminste waar ze aan toe zijn als het op 'hun manier' gaat…

  Maar dan mijn anderzijds: er zijn grote groepen mensen in onze samenleving die niet in staat zijn om beslissingen te nemen. Beslissingen om kinderen een goede opvoeding te geven, beslissingen om zelfredzaam te zijn, beslissingen om een gezond leven te leiden (ik generaliseer even met opzet ten behoeve van een niet al te lange reactie ;-) ). Voorbeelden hiervan kennen we allemaal uit onze directe omgeving dan wel elke dag in de media.

  Want het 'niet zelf kunnen beslissen' is het excuus om de voorgestelde maatregelen in te voeren. En dat doen ze zoals dat ook irl gaat; eerst controle (= politie) en als dat niet helpt gaan we uitsluiten (= straffen / gevangenis)

  Als wij, als internet gemeenschap, dáár nu een solide antwoord op kunnen geven die past binnen onze kaders van denken. Een alternatief voor controlefilters. Een alternatief waarmee we alle argumenten voor dergelijke filters uit handen slaan.

  Dát zou het meest passende antwoord zijn dat we kunnen maken: een perfect alternatief dat we samen gecrowdsourced hebben. Want protesteren tegen maatregelen, dat is hún wereld en daar zijn zij goed in (wat niet wegneemt dat we wel degelijk moeten gaan / blijven protesteren).

  Laten we onze krachten inzetten op ons eigen speelveld, door als internet community met alternatieven te komen. Wij kunnen samen zoveel, dus dit moet ons lukken!

  Wie heeft ideeën hoe dit te gaan doen of aan te pakken? Wie gaat het begin maken? Met welke fantastische alternatieven gaan wij komen?

  1. Maar er zijn al alternatieven. Er zijn al filters. Er zijn al leeftijdscontroles. En het zou niet eerlijk zijn om te vragen van de internet community om het "probleem" (ist nou zo'n probleem dan) volledig sluitend op te lossen, terwijl men dat offline ook helemaal niet kan.

   Hard drugs zijn verboden > toch gebruiken mensen het.
   Stelen is verboden > toch doen mensen het
   Moorden is verboden > toch plegen mensen ze

   Er zijn geen (laat ik zeggen "weinig" – ik heb het niet onderzocht :)) maatregelen die sluitend zijn, op welk gebied dan ook, ever.

   Wat niet wegneemt overigens, dat er voldoende innovatie is online om de stukken die fixbaar zijn op te lossen en dat we daar zeker over na moeten blijven denken. Maar volgens mij gebeurt dat ook.

   Wat betreft mensen die jij noemt die niet voor zichzelf kunnen beslissen. Ik snap wat je bedoelt, maar vind het ook een slippery slope. Sommige mensen nemen beslissingen waar de goegemeente het niet mee eens is. Dat maakt ze niet altijd slecht. De goegemeente heeft door de geschiedenis heen, collectief wel vaker zaken gevonden )zeker mbt tot moraliteit) – waar diezelfde goegemeente later op terug kwam. Maar ….jij hebt het misschien over de excessen.

   Ik denk niet dat je regelgeving op excessen moet baseren. Dat gebeurt wat mij betreft überhaupt te vaak. Regels gebaseerd op die 4 mensen die het verpesten. Blijf je dat structureel doen dan creëer je op termijn een infantiele wereld waarin het hebben van een eigen wil completely pointless is. :)

   1. We zijn het samen eens; tenminste, ik ben het helemaal eens met jouw reactie.

    Ja, het is een slippery slope.
    Ja, mensen die 'anders' besluiten dan de goegemeente maakt ze nog niet slecht.
    Ja, regelgeving moet niet gebaseerd worden op 4 mensen die het verpesten.
    En ja, ik heb het over de excessen. En nee, dat het irl niet lukt vind ik geen excuus om op internet geen goed alternatief te maken.

    Als je cultuurhistorisch kijkt dan zijn de meest succesvolle samenlevingen diegene die enige mate van regelgeving hebben. Of dat nu sociale controle, geloofsovertuiging of (al dan niet gekozen) overheid is.

    En voor een deel hebben we dat al op internet: dat wat ik altijd graag het zelfreinigend vermogen noem. We spreken elkaar openlijk aan op wat we niet acceptabel vinden. En meestal komen we daar samen uit. En komen we daar niet uit, dan vallen we terug op politie en straffen.

    'k Heb het hier over de dieven, de stalkers, de kinderpornoverzamelaars, enz. Dát wat we samen als echt niet aanvaardbaar beschouwen in onze samenleving.

    Het zal niet makkelijk zijn om daar, als internet community, iets passends op te vinden. Maar het alternatief is dat we het overlaten aan de 'oude machten' en regelgevende controlefilters krijgen in handen van anderen… En dat willen we toch juist voorkomen? Daarom kunnen we veel beter in deze nieuwe manier van samenleven (internet) samen zélf iets nieuws bedenken hiervoor. Dát is mijn punt.

  2. Als je niet in staat bent beslissingen te nemen, moet je wegblijven bij wat je niet snapt. Niet andersom, anderen de vrijheid ontnemen omdat sommigen er niet mee om kunnen gaan. Beetje zo'n burka en mannen verhaal: mannen komen in verleiding, maar in plaats van dat de mannen oogkleppen krijgen, moeten vrouwen zich bedekken. Die redenatie gaat scheef op alle vlakken!

   1. Dat is niet wat ik zeg, of in ieder geval niet wat ik bedoel.

    Degenen die niet in staat zijn beslissingen te nemen kun je overigens niet voorhouden weg te blijven bij wat ze niet snappen… want ook dat is een beslissing nemen.

    Denk aan het feit dat we met elkaar afgesproken hebben dat we stoppen voor een rood verkeerslicht. Daar benadelen we niemand mee en niet iedereen wil zich daaraan houden. Maar er is wel kans op consequenties als je je er niet aan houd. Is dat vrijheid ontnemen? Of het overige verkeer beschermen?

    Ik heb het antwoord ook niet. Maar denk wel dat we er samen mee aan de slag moeten. Voordat het 'opgelegd' gaat worden. Dát is eigenlijk de enige essentie van mijn betoog.

 3. We worden een maatschappij waar de domste en de minst geïnteresseerde mensen tegen zichzelf worden beschermd. Dat de rest daarvoor zijn vrijheid en privacy moet op offeren wordt weggemoffeld onder het valse voorwendsel van "veiligheid".

  De wereld wordt niet veiliger als porno niet meer te vinden is. Programma's als netnanny bestaan sinds de jaren '80. Niemand neemt de moeite het leeftijdsslot te installeren, op tv's, computers, consoles en telefoons kan dit allemaal al lang.

  Ik zou heel graag Cameron zijn internetgeschiedenis van de afgelopen zes maanden publiceren. "voor de veiligheid"

 4. Uitstekend betoog Xaviera, ik heb ervan genoten en ben het helemaal met je eens.

  Wel jammer dat je veel Engels gebruikt, Nederland is een prachtige taal, niewaar?

 5. Vadertje Staat kan natuurlijk filteren wat ze willen, maar er zijn, en ik hoop ook blijven, altijd mogelijkheden om dergelijke filters te omzeilen, al zal de gemiddelde internetter dat misschien te moeilijk vinden.

 6. Van mij mag porno afgeschaft worden, het is per definitie een vrouwonvriendelijke industrie en wat mij betreft mag die bedrijfstak voortaan tot het verleden behoren.

  Maar de internetvrijheid moet internetvrijheid blijven. De kern van Xaviera's betoog is ook de kern van het internet. Niet voor niets heeft de bedenker ervan nooit patenten of rechten bedongen.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee

Comments are closed.

Dit artikel is 15.483 keer gelezen