De webredacteur is de ‘spin in het web’, zeiden we vroeger graag en vaak. Bij hem (of haar) kwam alles samen, én was alle noodzakelijke kennis aanwezig. Dat maakte hem eigenlijk vanzelfsprekend tot een prima online projectleider. Maar de webredacteur is allang geen spin in het web meer.

Hij is slechts één van de vele specialisten, naast de SEO-expert, de social media goeroe, de conversiespecialist, de interactieontwerper, de online marketeer, de webstatisticus, de grafisch ontwerper, de online strateeg, de frontend developer, de hostingpartij, de content marketeer, de cms implementatiepartner, de informatiearchitect, de contentstrateeg, etc. En projectmanagement is eigenlijk ook gewoon een specialisme.

Met andere woorden: de webwereld is er een van hyperspecialisatie geworden. Wat betekent deze toegenomen complexiteit voor degenen die in deze wereld werken? Is er nog ruimte voor een online pendant van de homo universalis?

L'Homme de Vitruve

L’Homme de Vitruve

Van spin in het web naar huisarts

Ik denk het niet. Er is immers ook geen arts meer die alles weet van alle kwalen. Maar tegelijkertijd kom je er niet met louter specialisten. Zo’n interdisciplinair team heeft behoefte aan een generalist, iemand die, net als een huisarts, voldoende van alle betrokken vakgebieden weet, om patiënten door te verwijzen naar de juiste specialist. En die (idealiter) steeds het grote plaatje ziet. Iemand die alle terminologie voldoende begrijpt om een gesprek op niveau te kunnen voeren met de specialisten. En die zich niet laat overdonderen door eloquent doch overdadig gebruik van jargon.

Omgaan met complexiteit

Waar het in feite om gaat, is dat de huisarts ervoor zorgt dat alle deelproblemen bij de juiste mensen terecht komen. En dat vereist nogal wat inspanning, want er zijn steeds nieuwe specialisaties, steeds nieuwe uitdagingen vanuit de omgeving, waarvan je op de hoogte moet blijven. Het is belangrijk te accepteren dát het vakgebied steeds complexer wordt. En dat je moet leren met die complexiteit, én de gradaties erin, om te gaan.

Want het ene project is het andere niet. Een bedrijfsprofiel op LinkedIn zetten, een WordPress blog inrichten of standaard SaaS webshopsoftware implementeren zijn klussen van een heel andere orde dan de uitrol van een nieuw cms waarop alle landensites van een autofabrikant gaan draaien. Niet voor alle klussen (of onderdelen van klussen) hoeft de huisarts specialisten in te schakelen.

Opleiding tot webgeneralist?

Ik denk dat het heel belangrijk wordt om huisartsen, generalisten, op te leiden. Want uiteindelijk is hij degene die ervoor moet zorgen dat de juiste problemen op de juiste bordjes komen (want wat NIET werkt, is om de grafisch ontwerper ook maar even de sitestructuur te laten bedenken, of de webredacteur iets slims te laten roepen over testgebaseerde conversieoptimalisatie). En die ervoor moet zorgen dat alle specialisten goed met elkaar kunnen praten, dat de gedeelde belangen duidelijk zijn, dat de specialisten elkaar inspireren.

Om alvast een schot voor de boeg te geven: ik denk dat zo’n webgeneralist kennis in zich moet verenigen over content, vorm en techniek. En dat hij altijd de belangen van de bezoeker (de ‘patiënt’) centraal moet stellen. Daarnaast zou hij zich als een omnivoor door vakliteratuur moeten vreten, met een zo breed mogelijke blik. En momenten van reflectie inbouwen, om alleen of met anderen na te denken over het vakgebied. En… hij moet dus heel hard werken;-)


Geschreven door