Online zelfhulp bij lichte psychische klachten, er komen steeds meer mogelijkheden. Handig, want geen wachtlijsten, geen afspraken op tijden die niet uitkomen en geen therapie-stiltes bij vakantie van je behandelaar. Ook Menzis haakt aan op deze ontwikkeling en heeft de website uitgebreid met een nieuwe sectie: Menz en Geest, voor zelfhulp bij beginnende psychische klachten. 

Het onderdeel biedt uitgebreide informatie voor mensen met beginnende of lichte psychische klachten, met onder andere zelftesten en zelfhulpcurussen. Is professionele hulp nodig, dan wijst het portaal de weg in de GGZ.

Meer informatie en zelfregie

zelfhulpMenz en Geest speelt volgens eigen zeggen in op de behoefte van mensen aan informatie en meer zelfregie in de zorg. Op Menz en Geest staat informatie over allerlei psychische klachten en aandoeningen, van eetprobleem tot concentratieprobleem, van dwangneurose, tot overmatig piekeren. Zelftesten geven inzicht in de ernst van de klachten: gering, mild of ernstig, en afhankelijk van de zwaarte volgt een advies. Ook kunnen mensen aan de slag met psycho-educatie en zelfhulpcursussen.

Niet nieuw…

Op zich is dit niet nieuw, verschillende zorgverzekeraars en andere partijen bieden al online zelfhulpcursussen. Zo biedt het Trimbos instituut al enige tijd een zelfhulpwijzer en meerdere online cursussen. Bijvoorbeeld ‘Kleur je leven‘ en ‘Grip op je dip‘ bij lichte depressie, of ‘Minder drinken‘, voor mensen met een alcoholprobleempje. Stichting Mirro beheert diverse zelfhulpwebsites op het gebied van burnout, rouwverwerking en gameverslaving. En zo zijn er nog wel meer aanbieders van online zelfhulp.

…wel uitgebreid én gratis voor iedereen

Het aanbod van Menz en Geest is echter wel behoorlijk uitgebreid en de testen en cursussen zijn gratis, ook voor mensen die niet bij Menzis verzekerd zijn. Daarnaast kun je op Menz en Geest ook terecht voor een overzicht van GGZ-aanbieders, de vergoedingen die voor deze zorg gelden en hoe je van dit zorgaanbod gebruik kunt maken. En ook huisartsen en praktijkondersteuners kunnen gebruik maken van Menz en Geest bij de behandeling van hun patiënten.

In samenwerking met

De medische informatie en de zelftest zijn wetenschappelijk onderbouwd en ontwikkeld door de Vrije Universiteit Amsterdam. De zelfhulptools zijn ontwikkeld door MindDistrict en geaccordeerd door de VU. In dit (uiterst droge) filmpje, wordt de opzet en inhoud van Menz en Geest toegelicht.

Nog een kanttekening nodig?

Hoewel online zelfhulp door veel partijen wordt gepromoot als effectief, zijn er ook tegengeluiden te horen. Zo berichtte de Volkskrant eind 2012 in een artikel dat onderzoek in de VS en Groot-Brittannië aantoont dat patiënten eerder zelfmoordneigingen hebben als zij alleen online hulp krijgen. Nu staat er niet bij vermeld wat de zwaarte van de depressie was, of wat de verdere omstandigheden van de betrokken mensen waren, wat wellicht wel van belang is.

Ik kan zo gauw weinig cijfers vinden over de effecten van deze programma’s in Nederland. Dus mocht je hier meer over kunnen vertellen, laat het vooral weten in de comments.

 

 

0 Shares:
Dit artikel is 3.587 keer gelezen