De laatste dagen is er in de Verenigde Staten ophef over het verzamelen van internetgegevens, e-mails en telefoongegevens door de veiligheidsdiensten. 

De Amerikaanse veiligheidsdiensten NSA en FBI hebben toegang tot allerlei gegevens van gebruikers van onder meer Google, Apple en Facebook. Via een geheim programma genaamd PRISM zouden de overheidsinstanties bijvoorbeeld zoekgegevens, e-mails, foto’s, video’s en chatgesprekken verzamelen en opslaan. Apple en Yahoo ontkennen dat ze er medewerking aan hebben verleend.

Dat het aantal verzamelde gegevens gigantisch is blijkt uit het artikel en de volgende kaart in The Guardian

boundless heatmap

The color scheme ranges from green (least subjected to surveillance) through yellow and orange to red (most surveillance). Note the ‘2007’ date in the image relates to the document from which the interactive map derives its top secret classification, not to the map itself.

Beschermt informationoverload ?

Toen ik hoorde hoeveel internetgegevens Amerikaanse veiligheidsdiensten hadden verzameld was ik enigszins gerustgesteld; bijna 3 miljard gedurende een periode van 30 dagen eindigend in maart 2013. Zoveel informatie leidt immers tot informationoverload.

Even een geheimpje verklappen. Informationoverload heb ik wel eens als truc gebruikt om te vermijden dat bijvoorbeeld bestuurders zich tot in detail met iets waar ik mee bezig was zouden bemoeien. Je geeft ze zoveel informatie dat de alertheid afneemt.

Iets anders is het feit dat Nederland tot de landen hoort dat zijn burgers het meest afluistert. Maar er zijn te weinig mensen om al die tapes af te luisteren en nog minder mensen om ze te analyseren. Dus hoe meer data, hoe minder gevaar. Dat was zo totdat verfijnde opsporings- en analyseprogramma’s als PRISM ontwikkeld werden.

yeswescan

Sussen

Obama stelde zijn eigen burgers gerust. De persoonlijke gegevens van Amerikaanse burgers worden niet geanalyseerd. Alleen die van burgers in het het buitenland.

Toen werd ik weer ongerust.

Vooral toen de Europese Unie in eerste instantie gematigd reageerde en het afluisterschandaal een interne aangelegenheid van de VS noemde.

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) ziet het verzamelen van allerlei internetgegevens door Amerikaanse veiligheidsdiensten als een gigantische inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en wil dat Europa opheldering eist van de Amerikanen.

Gelukkig gaat Minister Plasterk dat, mede onder druk van de publieke opinie, ook doen.

“Het is goed om kritisch te kijken of het zomaar willekeurig vissen is, of dat het gaat om het gericht in de gaten houden van zaken waar een goede reden voor is,” aldus Plasterk. Hij wijst op de bescherming van privacy, vrijheid van meningsuiting en het briefgeheim. “Het kan niet zo zijn dat overheden zo’n beetje gaan afluisteren wat mensen ergens van vinden.”

AIVD en PRISM

Het schandaal groeit met de dag. Inmiddels is duidelijk dat ook de AIVD informatie uit PRISM krijgt en actief meewerkt aan het vergaren van informatie uit Nederland.  “Alle grote commerciële internetdiensten worden gedwongen een applicatie aan te leveren waarmee diensten onbeperkt kunnen grasduinen.”

Geheime informatie

Toch blijft een zekere ongerustheid. Vestig ik door dit stukje niet de aandacht op me? Zeker als ik nu de links geef van webpagina’s waar vertrouwelijke informatie op staat.

Die ongerustheid kan alleen weggenomen worden als overheden, providers en internetdiensten openheid van zaken geven over wat er nu al verzameld wordt en voor welk doel. Bij het bepalen van de voorwaarden waaronder (mijn) gegevens verzameld worden en hoe  het toezicht daarop geregeld wordt, moeten wij als burgers een stem hebben. Er mag niet meer schimmig met onze privacy omgegaan worden. De afgelopen dagen hebben laten zien dat publieke druk wel degelijk effect heeft. De Europese Unie en de Nederlandse regering gaan actie ondernemen. Laten we dus onze stem blijven verheffen!

Hierbij de geheime stukken:

Boundless Informant: the NSA’s secret tool to track global surveillance data

http://www.guardian.co.uk/world/interactive/2013/jun/08/nsa-boundless-informant-data-mining-slides

Boundless Informant: NSA explainer – full document text. View the three-page explanation document, which showed the NSA collected almost 3 billion pieces of intelligence from US computer networks over a 30-day period ending in March

http://www.guardian.co.uk/world/interactive/2013/jun/08/boundless-informant-nsa-full-text

 

0 Shares:
1 comment
  1. Helaas zijn onze volksvertegenwoordigers zo overtuigd van de goede bedoelingen van alle betrokkenen dat een kritische geest volstrekt ontbreekt. Of de intelligentie natuurlijk. Dat laatste was het geval bij CDA-kamerlid Mirjam Sterk, die eerst de stelling poneerde dat het vele afluisteren in Nederland heel effectief was en op de vraag waar dat uit bleek antwoordde met het pareltje "Anders werd het niet zo vaak gedaan."

    De EU is ook lang niet zo kritisch als zou moeten. Kijk maar eens wat na lang overleg werd afgesproken wat Europese vliegtuigpassagiers aan gegevens moeten ophoesten als ze naar de VS willen vliegen. Zoals de VS elke buitenlander vooral als potentiële vijand wil zien, zo kritiekloos gaan we in Europa om met wat de VS meent te mogen doen in het kader van binnenlandse veiligheid.

Comments are closed.

Dit artikel is 3.740 keer gelezen