Iedereen weet het, maar er mag eigenlijk niet hardop over gesproken worden: de gezondheidszorg in Nederland loopt hopeloos achter op online-gebied in Europa en al helemaal in vergelijking tot het bedrijfsleven. 

Hieraan ten grondslag liggen een aantal redenen. Deels komt dit door cultuur en aard van de werkzaamheden; het primaire zorgproces draait om verbinding met de patiënt/cliënt, de zorgmedewerker is kennisintensief en administratief-arm en ervaart daarmee de computer als ballast. En deels zien we veel uitgestelde investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur en identity-management of de nasleep van het lang uitstellen hiervan. Want, in welke andere sector kom je soms nog tegen dat medewerkers moeten werken met groepsaccounts in plaats van persoonlijke e-mailadressen?

Waarom?

In een markt die financieel steeds meer onder druk komt te staan en waarbij de toenemende vergrijzing als een zwaard van Damocles boven ons hoofd cirkelt, moet de gezondheidszorg online een inhaalslag maken. Waarom? Met name omdat veel processen in de zorg op dit moment inefficiënt werken en dus veel geld kosten, meer geld dan nodig en ook meer geld dan er in wezen is. Misschien is de door de politiek opgelegde financiële druk dus wel helemaal niet zo gek; het dwingt zorginstellingen kritisch te kijken naar waar de marge zit. En juist daar zit te winst: de kwaliteit van het primaire zorgproces kan nu eenmaal niet verlaagd worden, de efficiëntie van de ondersteunende processen kan wél sterk verbeteren.

eHealth

Met de komst van eHealth-toepassingen worden zorginstellingen met concrete voorbeelden verleid om digitale middelen in te zetten. eHealth omvat dan ook ‘het toepassen van informatie- en communicatietechnologie in het teken van de gezondheidszorg’. Vrijwel alle zorginstellingen zijn op dit moment bezig met experimenten op het vlak van eHealth. In de praktijk blijkt echter vaak, dat na een succesvolle pilot de uitrol naar de rest van de organisatie in draagkracht en visie tekort schiet. Met name hier zullen de komende jaren stappen gemaakt moeten worden; de oplossingen en de business cases zijn er namelijk al.

Tot slot

Tot zover mijn eerste blog over eHealth. In mijn volgende blog zal ik dieper op ingaan op dit onderwerp en zal ik wat concrete voorbeelden de revue laten passeren. Wat vind jij? Wat is jouw visie op de technologische ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en waar kunnen stappen gemaakt worden?

0 Shares:

Comments are closed.

Dit artikel is 6.730 keer gelezen