Vandaag is het internationale vrouwendag. Een dag dat ook alle discussies over vrouwenquota, positieve discriminatie en het glazen plafond losbarsten.

Ongelijkheid

Dit vind ik altijd verassende discussies. Want laten we eens even stilstaan bij het waarom van een quotum of positieve discriminatie. Dat is namelijk het compenseren van een ongelijkheid. Want als ik zie dat de arbeidsparticipatie van vrouwen structureel lager is dan die van mannen, iets meer dan de helft van de vrouwen financieel kwetsbaar (pdf) is, en vrouwen gemiddeld 18,5% minder verdienen dan mannen, kunnen we volgens mij vaststellen dat er wel sprake is van ongelijkheid.

Selection Bias

Een ongelijkheid die niet zit in de kunde of capaciteiten van vrouwen, maar in de systemen en ideeën die wij eeuwen lang met elkaar hebben opgebouwd. Maar ook om gewoon omdat mensen er een voorkeur voor hebben om mensen aan te nemen die op henzelf lijken. In een door mannen gedomineerde wereld leidt dit bij gelijke geschiktheid tot het aannemen van mannen. Voldoende reden dus om ervoor te zorgen dat we het evenwicht in deze balans herstellen. Of een quotum of positieve discriminatie daarvoor het ideale middel is weet ik niet, maar totdat iemand met een beter alternatief komt, moeten we deze gewoon volop inzetten.

Goed voor bedrijven

Voor bedrijven is het ook goed als het percentage vrouwen en hun aandeel in topposities toeneemt. Want los van de aanwijzingen dat teams met een gelijke man-vrouw verhouding beter presteren (pdf) ben ik van mening dat een bedrijf zoveel mogelijk een afspiegeling van haar stakeholders moet zijn. Dit stelt het bedrijf beter in staat aan hun belangen te onderkennen en op waarde te schatten en hier vervolgens op te acteren. In een tijd waarin we met elkaar tot de conclusie zijn gekomen waarde toevoegen niet alleen betekent het genereren van shareholder value maar ook stakeholder value is een zo divers mogelijk bedrijf en management team een pré!

Wat zijn jouw ervaringen met divers samengestelde teams? Laat je horen in de comments!

 

 


Geschreven door