De katholieke kerk ligt weer onder vuur na de kersttoespraak van de paus. En naar mijn mening terecht, want in de toespraak haalde de paus – zij het impliciet – onder andere uit naar homo’s en het homohuwelijk.  Ook de vrouw moet zich volgens de pontifex aan haar fundamentele rol houden, zoals deze haar door de schepping is toebedeeld. Niet echt gedachten anno 2013, dus hier een aantal opties om een tegengeluid te laten horen.

Buddy_christVerbeter de wereld, begin bij jezelf

Op zich is wat de paus zegt niet nieuw, hij verkondigt slechts wat als jaren de standpunten van de katholieke kerk zijn. Toch schoot de toespraak veel mensen in het verkeerde keelgat, zeker in het licht van de recente onthullingen over het misbruik binnen de katholieke kerk. Kennelijk gaat het gezegde ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’ niet op voor deze organisatie, want de doofpot is al jaren geduldig. Nu komen de daders er vanaf met een schadevergoeding – niet eens betaald door henzelf, maar door de kerk. Bizar vind ik nog steeds.

Ontdopen.nl

Tom Roes was het hier ook niet mee eens en wilde niet langer lid zijn van een organisatie als bovengenoemd. Uitschrijven bleek echter niet zo eenvoudig… Hij gebruikte zijn ervaring  om het anderen makkelijker te maken en richtte de site Ontdopen.nl op. Door je gegevens in de vullen op deze site, genereer je 3 brieven waarmee je je kunt uitschrijven uit de katholieke kerk.

Uitschrijven doe je niet alleen

Sinds de kersttoespraak zijn de bezoekersaantallen van Ontdopen.nl gestegen van 10 per dag, naar zo’n 10.000. Of dit per dag, per week of per maand is, wordt nergens vermeld, maar hoe dan ook is het veel. De vraag is nog wel hoeveel mensen de daad bij de zoekopdracht voegen en zich net als Winfried Baijens daadwerkelijk uitschrijven. Van de katholieke kerk zullen we het aantal vast niet vernemen, maar ik hoop dat het er veel zijn.

Uiteraard is de kerk het hier niet mee eens en zul je met hel en verdoemenis om de oren worden geslagen. Maar eens gedoopt is altijd gedoopt en geloven doe je, of doe je niet. Als ik me niet vergis, staat er nergens in de bijbel dat je lid moet zijn van de katholieke kerk om het er goed vanaf te brengen op de dag des oordeels.

Mocht je er dus niet uitkomen met Ontdopen.nl, dan is er nog Stapuitdekerk.nl, met zelfs 6 voorbeeldbrieven om naar diverse instanties te sturen. En hier vind je ook nog een aantal tips en argumenten om je uit te schrijven.

Geen bloemen naar de Paus

geen bloemen naar de pausBen je niet katholiek en kun je je dus niet uitschrijven, maar wil je toch iets van een stem laten horen? Ook op Facebook is een pagina opgericht uit protest tegen de uitspraken ‘Geen bloemen naar de paus‘. De gedachte achter deze pagina is alsvolgt verwoord:

Sinds 1985 schenken Nederlandse siertelers elk jaar met Pasen de grote bloementuin rond het altaar van de Paus in Rome. Een mooie promotie voor Nederlandse bloemen en planten. 

Maar verdient de Paus dat eigenlijk wel? Waarom zou je iemand die stelselmatig homo’s en homoseksualiteit veroordeelt nog bloemen geven? Waarom zou je als bloementeler in een modern en tolerant Nederland geassocieerd willen worden met de beledigende ideologie van de Paus?

Wij denken dat er mooiere en menslievender zaken zijn waarmee de Nederlandse siertelers zich kunnen profileren. Dus: Geen bloemen naar de Paus!’

De pagina heeft in een paar dagen al ruim 27.000 fans verzameld en haalde de pers.

Politieke reactie blijft uit

Hopelijk haalt het onderwerp ook de politiek. Want behalve een paar ‘geschokte reacties‘ zie ik nog weinig gebeuren en dat vind ik zorgelijk. In Nederland zijn de gevolgen van dit soort uitspraken misschien niet zo heel groot, maar in andere landen zijn ze desastreus.

Ik ben het dus volledig eens met de schrijver van dit opiniestuk, die stelt dat het de plicht van de media is ‘te ageren tegen de politieke realiteit achter de uitspraken van bijvoorbeeld de paus. 

Mensen hebben het recht hun leven in te richten naar hun eigen voorkeur en naar hun eigen geaardheid. Dat is een fundamenteel recht. Eenieder die deze vrijheid poogt in te perken, zal vroeg of laat moeten constateren dat ook zijn eigen vrijheden op het spel staan – waaronder de vrijheid van religie en de vrijheid van meningsuiting.

Het zijn deze vrijheden waarmee de standpunten van de paus botsen. Of hij ze nu impliciet uitspreekt, of expliciet. Zeker als dezelfde paus geen vinger uitsteekt ter verzoening met hen die door zijn afkeurende bewoordingen geraakt worden.’

Ik geloof in crowdsourcing

samenHoewel je naar aanleiding van deze post misschien zult denken dat ik tegen religie ben, is dat niet het geval. Ik ben wel tegen institutionalisatie, in welke vorm dan ook. Omdat ik denk dat het gros van de gelovigen veel gematigder is in hun opvattingen, dan hun zogenaamde geestelijk leiders. En omdat in veel gevallen, een klein aantal extremisten de boel verziekt voor de rest.

Dus wie weet is het tijd voor een religie op basis van crowdsourcing. Waar de meerderheid het woord heeft, in plaats van een stapeltje oude mannen in jurken.

 


Geschreven door