De katholieke kerk ligt weer onder vuur na de kersttoespraak van de paus. En naar mijn mening terecht, want in de toespraak haalde de paus – zij het impliciet – onder andere uit naar homo’s en het homohuwelijk.  Ook de vrouw moet zich volgens de pontifex aan haar fundamentele rol houden, zoals deze haar door de schepping is toebedeeld. Niet echt gedachten anno 2013, dus hier een aantal opties om een tegengeluid te laten horen.

Buddy_christVerbeter de wereld, begin bij jezelf

Op zich is wat de paus zegt niet nieuw, hij verkondigt slechts wat als jaren de standpunten van de katholieke kerk zijn. Toch schoot de toespraak veel mensen in het verkeerde keelgat, zeker in het licht van de recente onthullingen over het misbruik binnen de katholieke kerk. Kennelijk gaat het gezegde ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’ niet op voor deze organisatie, want de doofpot is al jaren geduldig. Nu komen de daders er vanaf met een schadevergoeding – niet eens betaald door henzelf, maar door de kerk. Bizar vind ik nog steeds.

Ontdopen.nl

Tom Roes was het hier ook niet mee eens en wilde niet langer lid zijn van een organisatie als bovengenoemd. Uitschrijven bleek echter niet zo eenvoudig… Hij gebruikte zijn ervaring  om het anderen makkelijker te maken en richtte de site Ontdopen.nl op. Door je gegevens in de vullen op deze site, genereer je 3 brieven waarmee je je kunt uitschrijven uit de katholieke kerk.

Uitschrijven doe je niet alleen

Sinds de kersttoespraak zijn de bezoekersaantallen van Ontdopen.nl gestegen van 10 per dag, naar zo’n 10.000. Of dit per dag, per week of per maand is, wordt nergens vermeld, maar hoe dan ook is het veel. De vraag is nog wel hoeveel mensen de daad bij de zoekopdracht voegen en zich net als Winfried Baijens daadwerkelijk uitschrijven. Van de katholieke kerk zullen we het aantal vast niet vernemen, maar ik hoop dat het er veel zijn.

Uiteraard is de kerk het hier niet mee eens en zul je met hel en verdoemenis om de oren worden geslagen. Maar eens gedoopt is altijd gedoopt en geloven doe je, of doe je niet. Als ik me niet vergis, staat er nergens in de bijbel dat je lid moet zijn van de katholieke kerk om het er goed vanaf te brengen op de dag des oordeels.

Mocht je er dus niet uitkomen met Ontdopen.nl, dan is er nog Stapuitdekerk.nl, met zelfs 6 voorbeeldbrieven om naar diverse instanties te sturen. En hier vind je ook nog een aantal tips en argumenten om je uit te schrijven.

Geen bloemen naar de Paus

geen bloemen naar de pausBen je niet katholiek en kun je je dus niet uitschrijven, maar wil je toch iets van een stem laten horen? Ook op Facebook is een pagina opgericht uit protest tegen de uitspraken ‘Geen bloemen naar de paus‘. De gedachte achter deze pagina is alsvolgt verwoord:

Sinds 1985 schenken Nederlandse siertelers elk jaar met Pasen de grote bloementuin rond het altaar van de Paus in Rome. Een mooie promotie voor Nederlandse bloemen en planten. 

Maar verdient de Paus dat eigenlijk wel? Waarom zou je iemand die stelselmatig homo’s en homoseksualiteit veroordeelt nog bloemen geven? Waarom zou je als bloementeler in een modern en tolerant Nederland geassocieerd willen worden met de beledigende ideologie van de Paus?

Wij denken dat er mooiere en menslievender zaken zijn waarmee de Nederlandse siertelers zich kunnen profileren. Dus: Geen bloemen naar de Paus!’

De pagina heeft in een paar dagen al ruim 27.000 fans verzameld en haalde de pers.

Politieke reactie blijft uit

Hopelijk haalt het onderwerp ook de politiek. Want behalve een paar ‘geschokte reacties‘ zie ik nog weinig gebeuren en dat vind ik zorgelijk. In Nederland zijn de gevolgen van dit soort uitspraken misschien niet zo heel groot, maar in andere landen zijn ze desastreus.

Ik ben het dus volledig eens met de schrijver van dit opiniestuk, die stelt dat het de plicht van de media is ‘te ageren tegen de politieke realiteit achter de uitspraken van bijvoorbeeld de paus. 

Mensen hebben het recht hun leven in te richten naar hun eigen voorkeur en naar hun eigen geaardheid. Dat is een fundamenteel recht. Eenieder die deze vrijheid poogt in te perken, zal vroeg of laat moeten constateren dat ook zijn eigen vrijheden op het spel staan – waaronder de vrijheid van religie en de vrijheid van meningsuiting.

Het zijn deze vrijheden waarmee de standpunten van de paus botsen. Of hij ze nu impliciet uitspreekt, of expliciet. Zeker als dezelfde paus geen vinger uitsteekt ter verzoening met hen die door zijn afkeurende bewoordingen geraakt worden.’

Ik geloof in crowdsourcing

samenHoewel je naar aanleiding van deze post misschien zult denken dat ik tegen religie ben, is dat niet het geval. Ik ben wel tegen institutionalisatie, in welke vorm dan ook. Omdat ik denk dat het gros van de gelovigen veel gematigder is in hun opvattingen, dan hun zogenaamde geestelijk leiders. En omdat in veel gevallen, een klein aantal extremisten de boel verziekt voor de rest.

Dus wie weet is het tijd voor een religie op basis van crowdsourcing. Waar de meerderheid het woord heeft, in plaats van een stapeltje oude mannen in jurken.

 

0 Shares:
34 comments
 1. Wat je ook van de paus of van zijn standpunten vindt, is 42bis.nl wel het platform voor je betoog? "Onze blogs gaan over webontwikkeling, online marketing en –communicatie, webontwerp, gadgets, social media, webcultuur en alle andere onderwerpen waar een online element aan zit."

 2. Lekker makkelijk schieten zo. De paus is echt niet de enige die er zo over denkt. Vrijwel alle christelijke kerken denken er precies zo over: http://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom_en_homos
  Negatieve discriminatie is dus iets wat zich afspeelt in vele geloofsstructuren. Waarom dan alleen de RK en de paus op de korrel nemen?

  De originele tekst spreekt hierover binnen een context van wat God beoogd heeft met de functie van man en vrouw als gezin en daarmee de hoeksteen van het voortbestaan van de RK. Als ik de rede lees kan ik me de redenatie en conclusie heel goed voorstellen.

  Alleen – binnen de eerder genoemde context is er ook geen ruimte voor sex zonder een kerkelijk huwelijk. Stellen die dat toch doen worden ook de paus, bisschoppen e.d. in het strafbankje geplaatst. Zou het kunnen dat het zo ook bedoeld is voor homo's?

  Nogmaals – je kan er van alles van vinden. Maar het is wel zaak de context van het geloof en de RK erbij te houden. Anders gaat het een eigen leven leiden met allerhande niet ter zaken doende reacties.

  Voor de liefhebbers – de uitgeschreven rede is te lezen op: http://www.news.va/en/news/pope-address-to-the-ro

   1. Nee – hoeft niet. Maar laat het daar dan bij. Ik zie niet in waarom dat zo veroordeeld moet worden. Laat staan uitgebreid en publiekelijk aan de schandpaal worden genageld!

    In het artikel van Trouw wordt gesteld dat "Mensen hebben het recht hun leven in te richten naar hun eigen voorkeur en naar hun eigen geaardheid". Geldt dat dan niet voor de aanhangers van de kerken?

    1. Iedereen heeft het recht op een mening, dat is nu eenmaal zo. Maar dat vrijwaart je niet van reactie/oordeel n.a.v. die mening. Geen idee wie heeft bedacht dat dát het geval is. Vrijheid van meningsuiting, is niet vrijheid van kritiek.

      1. Die begrijp ik niet. Wat heeft iemand die een eikel is er mee te maken? Of zie je mij als die eikel?

        1. Kee – duidelijk. Ik was blijkbaar niet duidelijk genoeg.

         Het punt wat ik wil maken is dat er meer groeperingen zijn die hetzelfde roepen. En dat de publieke opinie/acties gericht is op een daarvan.

         1. déze actie is gericht op déze. Het is dan ook 1 actie. Er zijn meer acties en meningen over allerlei andere groepen/mensen – dus…what's your point?

          1. Dat ik me afvraag wat het doel is. :-)

           Is de kritiek en de acties er op gericht om de uitspraken van de paus veroordeelt te krijgen? Of is het doel om de discriminatie van homo's tegen te gaan?

           Afgaande op de acties lijkt het erop dat een veroordeling van de paus het doel is. Maar aan de andere kant schat ik in dat de intentie eigenlijk het tweede is. Maar hoe dan ook – beiden blijven mijn interpretatie. Vandaar de vraag…

           Duidelijk? Snijd het hout?

          2. Feitelijk beiden. Zoals aan het eind gezegd, ik ben niet tegen religie, maar wel tegen institutionalisatie en tegen geloofsextremisten. Waar de paus wat mij betreft bij hoort, samen met nog heel veel andersoortige, andergelovige, extremisten. Waarom dan alleen de paus? Omdat hij nu toevallig deze toespraak heeft gehouden. En omdat hij dat niet toevallig doet. Waarom uitgebreid en publiekelijk? De paus is een publiek figuur. Zijn uitspraken bereiken meer mensen dan de mijne.

           In het bedrijfsleven moet het allemaal anders. Geen directie meer die alles maar bepaalt, geen strakke regels, transparantie, openheid, uitgaan van talent en niet van hokjes, mensen moeten worden gehoord, de uitgangspunten bepalen, innovaties aandragen. Waarom dat niet doortrekken naar de kerk? Welke kerk dan ook?

           Ik ben ook tegen discriminatie van homo's en vind dat Nederland daar voor zou moeten (op)staan. Of het nu de paus of iemand anders is die uitspraken doet. En ik vind dat als je het niet eens bent met die standpunten, dat je wat van je moet laten horen. En toevallig zijn er nu 2 online opties die daarbij helpen.

          3. Mmm – geef je hiermee aan dat je eigenlijk tegen elke vorm van gezag en organisatie bent?

          4. Maar hoe zie je dat dan?

           Je schrijft dat het allemaal anders moet. Dat een directie met strakke regels, hokjes denken e.d., dat dat allemaal niet meer kan.

           Alleen – op het moment dat er iets georganiseerd wordt ontstaat er vanzelf een vorm van gezag. Ook komen er regels en ontstaan er hokjes.
           Uiteindelijk zal er iemand knopen moeten doorhakken. Wat lang niet altijd transparant zal zijn.
           Ik zie dat voorlopig niet veranderen. Waarmee niet gezegd is dat er dan maar niks moet gebeuren.

           Begrijp me goed – ik ben ook zoekende. En ben (ook?) van menig dat er op dit moment een overdaad aan regels is. Aan de andere kant zie ik nog niet hoe je zonder gezag, regels en hokjes een organisatie van een paar honderd man dezelfde kant op krijgt.
           Laat staan een wereldwijd opererende organisatie met duizenden mensen. Dit soort schaalgroottes is toch nodig. Bijvoorbeeld om voldoende 'massa' te krijgen zodat een verandering er ook echt komt.

           Ook heb ik het idee dat er wel heel erg veel geleefd wordt naar de waan van de dag. En dat er toch wel eeerrruuuggg snel geoordeeld wordt. Pak nou het voorbeeld van de paus. Die doet een uitspraak in een bepaalde context. Die context wordt weggehaald waarna de uitspraak op zichzelf word veroordeeld. Gekoppeld aan allerlei acties om dat oordeel bevestigd te krijgen en in het verlengde daarvan mensen er toe te bewegen hun lidmaatschap van de RK kerk op te zeggen.

           Deugt de hele RK kerk dan in een keer niet meer? Alleen maar omdat er een iemand is die een bepaalde uitspraak doet?
           En ook: zou het in dat soort situaties niet juist beter zijn om lid te blijven? En als leden gezamelijk iets te organiseren waardoor er een tegenstroom ontstaat?

          5. Allereerst, de roep om verandering komt niet zozeer van mij, maar zie je in allerlei bewegingen in de maatschappij terug. Ik ben het met je eens dat er regels ontstaan wanneer er iets georganiseerd wordt, dat zit overal in, in het klein en in het groot. Maar veranderingen kunnen soms ook zonder regels en gezag geschieden.

           De paus doet een uitspraak in een bepaalde context die niet wordt weggehaald, maar verbreed, door deze in lijn te zetten met eerdere uitspraken en de context daarvan. Op zich niets nieuws. In het geval van de RK kerk is de paus niet zomaar iemand. Maar dé vertegenwoordiger van die kerk. Een instituut waar je lid van bent.

           Verplaats deze situatie naar de politiek. Als het merendeel van de achterban het er niet mee eens is, treed de politicus af. Als dat niet het geval is kun je als lid blijven, weggaan naar andere partij, besluiten niet meer lid te willen zijn van enige partij, een eigen partij oprichten of een andere actie starten.

          6. Je schreef: "Maar veranderingen kunnen soms ook zonder regels en gezag geschieden.". Heb je daar praktijkvoorbeelden van?

          7. zie de veranderingen op het web en in communicatie. De regulering loopt hier veelal nog achter op de werkelijkheid. Ben het overigens wel met je eens dat vaak voor verandering wel gezag of liever leiderschap nodig is. En als het gezag en de regels niet meer bevallen, krijg je revolutie :-)

     1. Das helemaal waar. Maar vrijheid van kritiek wil ook zeggen dat je de keuzevrijheid hebt om die wel/niet uit te spreken.

      1. ahhh, …je advies is om niet kritisch te zijn. Ik ben niet de schrijver van dit artikel – maar als je het goed vindt (ook als je het niet goed vindt) leg ik je advies compleet naast me neer in deze, want m.i. > slecht advies! :)

       1. Maar even he – ik kan er overheen lezen. Maar waar staat dat ik adviseer om niet kritisch te zijn?

        1. je zegt:

         aar vrijheid van kritiek wil ook zeggen dat je de keuzevrijheid hebt om die wel/niet uit te spreken.

         Daaruit concludeer ik dat je vindt dat – in elk geval in dit geval – je geen kritiek hardop moet hebben. Dat vind ik – mijn mening – onkritisch.

 3. Hoi Claartje :) Goed artikel, het schud in elk geval mensen wakker. Ik vind je artikel wel passen bij het platform. Je haalt aan dat mensen ook online mogelijkheden gebruiken (en met resultaat en bereik) om hun mening te ventileren, over in die geval de RK kerk. Als het gaat om geloof ontstaat er altijd een flinke discussie. Discussie over geloof en uitingen zullen altijd blijven. Juist mooi, omdat je je zo zelf mag verdiepen in Het Woord en je eigen mening mag vormen.

  Dat laatste is onder andere waarom Ikzelf ook niet ben voor het institutionele (ook niet in de kerk). Vooral als het gaat om heel veel lagen, waar je onderaan (lijkt bijna wel kastensysteem) geen inbreng hebt. Toch is leiderschap nodig, zonder stuurman geen richting, wel chaos.

  Hetzelfde geldt voor bedrijven. Platter en met een open cultuur (gelukkig zien we dat in NL steeds meer), maar altijd een stuurman >> die open staat voor discussies, meningen en luistert. Want ook de allerkleinste zijn heel waardevol in hun zijn en met gedachten/ideeën (alle werknemers dus).

  Een heel betoog. Misschien vind je het niet veelzeggend, misschien niet het juiste platform voor een reactie, maar wel mijn mening. En gelukkig heb ik de keuzevrijheid om deze te uiten ;)

  1. Hoi Farah, dank voor je reactie!

   Religie brengt inderdaad altijd discussie met zich mee, meestal ook felle… en dat is inderdaad goed. Liever discussie dan geen gesprek.
   Ben het verder eigenlijk geheel met je eens, ook mbt het leiderschap.

  2. Mijn oog valt daar nu pas op – zowel Claartje als jij zijn tegen het institutionele. Mag ik vragen wat volgens jullie de betekenis is? En wat daar dan mis mee is?

   1. Misschien heb ik het woord verkeerd begrepen (i know Google
    before you write). Wat ik bedoel is een strak in lagen georganiseerd geheel, met veel hiërarchie dus. Daarom verwijs ik ook naar het kastensysteem (overdreven vergelijking, maar dat vertelt wel wat ik bedoel). Veelalfinanciële instellingen met veel bureaucratie en vooral veel lagen (dit laatste bedoelde ik er dus mee).

    1. Anders gezegd: institutionaliseren is prima – zolang het maar niet doorslaat naar veel management lagen en bureaucratie. Right?

Comments are closed.

Dit artikel is 4.954 keer gelezen