‘Antwerpse Hoeren’ op Facebook is de laatste trieste hype in de categorie cyberpesten. Nederland en Vlaanderen staan op hun kop en Facebook heeft de pagina afgesloten. In navolging van deze pagina zijn onder andere ‘Brusselse Hoeren’ en ‘Gentse Hoeren’ opgestart. Het is wachten op andere volgelingen die hun plezier halen uit meisjes de grond in trappen. Elke keer wanneer nieuws over cyberpesten bekend wordt, staat het internet vol met verontwaardigde reacties en oproepen om het cyberpesten aan te pakken. Maar is er werkelijk wat aan te doen?

Cyberpesten structureel probleem

Pesten is zo oud als de mens en komt in alle lagen van de bevolking voor. Van peuterspeelzaal tot bejaardenhuis en elke fase ertussenin, pesten is van alle tijden en alle leeftijden. Het nare aan cyberpesten is dat de pester veelal een afstand voelt tot de gepeste persoon, waardoor de uitingen grover, agressiever en structureler zijn dan wanneer een pester de gepeste persoon offline tegenkomt. Cyberpesten wordt een steeds grotere digitale donderwolk die boven de vrijheid van meningsuiting hangt. Uit onderzoek blijkt dat momenteel zo’n 11% van de jongeren te maken heeft met cyberpesten. De roep om actie wordt steeds luider.

Wees lief voor elkaar

De grote vraag is of er echt wat aan is te doen. Kan cyberpesten in de hand worden gehouden? De enige manier om online op een respectvolle manier met elkaar te blijven omgaan, is het internet te benaderen als de sociale omgeving die het is. Op school, thuis, op het werk of in de sportschool gelden sociale regels die op Facebook, Twitter en andere sociale media ook zouden moeten gelden. Voor de meeste netwerksites is het onmogelijk om alle berichten te monitoren. Sociale controle op het internet kan een mooie rol spelen bij het inperken van cyberpesten. Het is zo gebeurd om melding te maken van misbruik, wanneer op elk profiel een meldknop is te vinden.

Online weerbaarheid

Daarnaast is het belangrijk om weerbaar te zijn op het internet. Kinderen en jongeren vinden het waarschijnlijk uitermate overbodig, maar het is wellicht een goed idee met behulp van trainingen op scholen te laten zien welke fouten worden gemaakt bij het delen van persoonlijke informatie op het internet. Door leerlingen te informeren hoe zij zich kunnen weren tegen cyberpesten en misbruik van hun informatie, worden zij serieus genomen en ontstaat ruimte voor een open dialoog.

Houd kids in de gaten

Pesten zal nooit verdwijnen. Het zit in de mens zich beter te willen voelen ten koste van een ander. Blijven praten over ervaringen en gevoelens kan uitmaken in de gevolgen van het pesten. Zeker bij cyberpesten zijn de voornaamste slachtoffers pubers die hun eigen identiteit proberen te vinden. Deze groep is vaak erg ontvankelijk voor de negatieve commentaren van hun pesters en kunnen de grootste gevolgen van het pesten ondervinden. Zowel scholen als ouders zullen zich sterk moeten maken voor open communicatie, verantwoordelijkheidsgevoel en veiligheid op internet. Eigenlijk net zoals bij offline pesten: houd kids in de gaten, wees beschikbaar voor een gelijkwaardig gesprek en weet wat ze uitspoken om grootse gevolgen te voorkomen.

0 Shares:

Comments are closed.

Dit artikel is 3.262 keer gelezen