Hoe meten we de kwaliteit van content? Wat is er voor zinnigs over te zeggen? Om de kwaliteit van content beter meetbaar te maken, stel ik vier kwadranten voor. Vier pijlers waarop we content kunnen scoren. We kunnen deze kwadranten voorleggen aan onze lezers en ze vragen een waardeoordeel te geven.

Zo krijgen we inzicht in hoe er eigenlijk over onze content wordt gedacht.  Hieronder een voorzet.

Vier kwadranten van content

Vier kwadranten van content

 

1. Competentie

In hoeverre dragen we met onze competentie – onze kennis – bij aan het beantwoorden van de vragen van onze lezers? Worden we door de lezers gezien als een betrouwbare en relevante bron?

 

2. Congruentie

In hoeverre klopt onze content volgens de lezer bij de organisatie? Is de content in overeenstemming met onze bedrijfscultuur?

 

3. Coherentie

Vormen alle uitingen een samenhangend geheel? Versterken ze kennis, houding en gedrag rondom onze organisatie? Hangen we overal een helder verhaal op?

 

4. Consistentie

Vertellen we consistent overal dezelfde boodschap, waardoor we herkenbaar zijn als organisatie? Zijn we consistent in onze uitingen en frequentie? Is het van een consistente kwaliteit?

 

Intern en extern

Deze vier kwadranten zijn bovendien te scheiden. De bovenste twee zeggen iets over de organisatie. De onderste twee zeggen iets over de manier waarop we onszelf naar buiten presenteren. Daarmee komen werkelijkheid en wenselijkheid dichter bij elkaar.

 

Competentie en congruentie:

De bovenste twee kwadranten gaan over onze kennis en kunde; competentie. En de vraag of onze content past bij onze organisatie. Dit zijn duidelijk interne kwesties. Om relevant te zijn voor de lezer moeten we onze kennis omzetten naar interessante content. Deze content moet ook in overeenstemming zijn met onze organisatie. Voor de lezer moet kloppen: wat we vertellen en hoe we het vertellen.

Interne kwadranten van content

Interne kwadranten van content

 

Coherentie en consistentie

De onderste twee kwadranten gaan in op Coherentie en Consistentie. Is het een samenhangend verhaal. En weten we vast te houden aan ons verhaal? Dit zijn in eerste instantie externe kwesties. Ze draaien om de vraag of wat we intern hebben verzonnen, buiten ook zo overkomt.

Externe kwadranten van content

Externe kwadranten van content

Hoe kunnen we hier nu de kwaliteit mee bepalen?

Op basis van deze vier kwadranten kunnen we een waardeoordeel vragen aan onze lezers. Zij geven een cijfer voor Competentie, Congruentie, Coherentie en Consistentie. Hierdoor vallen valkuilen op. Scoren we bijvoorbeeld goed op coherentie en consistentie, maar niet op competentie, dan weten we dat onze content niet optimaal bijdraagt. We vertellen eenvoudig gezegd telkens weer een samenhangend verhaal, maar met voor onze klanten nog een te laag kennisniveau. Scoren we op coherentie, consistentie en competentie, maar niet op congruentie? Dan doen we misschien een te grote broek aan. We beschikken over de kennis om telkens weer een samenhangend verhaal te vertellen, maar de vraag is of het verhaal klopt bij onze organisatie.

 


Geschreven door