In 2010 verscheen er een rapport van de Onderwijsinspectie. De inspectie had eens in kaart gebracht hoe op Nederlandse scholen kinderen teksten leren schrijven. Meneer de inspecteur was niet blij.

Een half uur

Sommige basisscholen roosteren per week een half uur in om onderwijs te geven in het schrijven van teksten. Professionele schrijvers, of ze nu romans schrijven of stukjes in de krant of blogs op het web, weten hoe complex het is een goede tekst te schrijven. Je hebt te maken met afstemming op je doel en publiek, je tekst moet samenhangend en leesbaar zijn, je moet de juiste woorden kiezen en dan is er ook nog grammatica, spelling en interpunctie. Voor je je tekst gepland hebt is je half uur voorbij.

Daniel Pink

pen die 21e eeuw geschreven heeftEen half uur per week, en dat terwijl schrijven toch wel een van de 21e eeuwse vaardigheden is: dat wat leerlingen van vandaag op school zouden moeten leren. De bestseller van Daniel Pink, A Whole New Mind geeft dat al aan. Want wat schrijft Pink: een van de zaken die een 21e eeuwer goed moet beheersen is Story: je moet je verhaal kunnen vertellen. Ruim baan dus voor goed schrijfonderwijs!

Actueel

Het onderwijsproject waar ik voor werk is daarom dit schooljaar gestart met het aanbieden van goed schrijflessen aan scholen. Ze sluiten aan bij onze leesmethode. Die leesmethode maakt elke week nieuw materiaal (leesteksten, opdrachten) over een actueel onderwerp dat we verspreiden via internet. ’s Maandags ontwikkeld, dinsdagochtend op de school te gebruiken. Deze week was het onderwerp de mogelijke verbanning van energy drinks uit de schappen van de supermarkt. Wat ligt meer voor de hand dan leerlingen een tekst te laten schrijven waarin ze hun mening schrijven over die energiedrankjes? En niet zomaar een tekst die in de la van de leerkracht verdwijnt maar in de vorm van een brief aan je ouders. Zo moet schrijfonderwijs eruit zien, vinden wij. Actueel, levend en echt.

Schrijf, geef en deel

Met onze ontwikkelgroep namen we in mei deel aan een seminar over schrijfonderwijs. Er waren schrijfcracks uit Amerika, België, Turkije en Spanje ingevlogen, dus het was smullen. Vooral twee Amerikanen waren gezaghebbende namen (Steve Graham en Karen Harris ) op het gebied van schrijfonderwijs. Zij hielden mooie betogen maar wat ik vooral zo bijzonder vond was dat ze een groot deel van hun kennis en ontwikkelde ideeën op het web hadden staan: niet alleen in wat moeilijk leesbare artikelen maar alles in hapklare brokken met uitleg, voorbeelden, video’s, downloads en uitgewerkte lessen. Als docent kon je het ook nog eens als een cursus doorlopen om jezelf bij te scholen. Dat is ook 21e eeuw: laat zien wat je kan en wat je weet, geef en deel. Dat levert wat op. Bijvoorbeeld een uitnodiging om in Amsterdam twee dagen lang over schrijven te komen praten. Dat, zei Harris, had ze in 20 jaar niet meegemaakt: zoveel aandacht voor schrijfonderwijs. Nu de scholen nog.

0 Shares:
Dit artikel is 5.265 keer gelezen