Bovenstaande direct marketing campagne van GAMMA heeft het bedrijf de status van trending topic op Twitter opgeleverd dankzij de vele beschuldigingen van misleidende reclame. Maar hoe zit het nu met deze campagne? Misleidende reclame of niet?

We zoeken de definitie van misleidende reclame op:

“elke vorm van reclame die op enigerlei wijze, daaronder begrepen haar opmaak, de personen tot wie zij zich richt of die zij bereikt, misleidt of kan misleiden en die door haar misleidende karakter hun economische gedrag kan beïnvloeden, of die om die redenen een concurrent schade toebrengt of kan toebrengen”

Definitie

Ok, als ik strikt naar de definitie kijk dan zou ik inderdaad zeggen dat de reclame van GAMMA misleidend is. Het gebruik van het logo van de Gemeentelijke Dienst Afvalverwerking zou mensen inderdaad kunnen doen vermoeden dat het om een schrijven van de gemeente gaat. Wanneer ik de tekst van de brief lees lijkt het me toch duidelijk dat het niet om een schrijven van deze Gemeentelijk Dienst Afvalverwerking gaat, nog even afgezien van het feit dat ik niet geloof dat het gebruikte logo ook daadwerkelijk het logo van de Gemeentelijke Dienst Afvalverwerking zou zijn. Maar goed, hoeveel mensen zouden dit logo herkennen als een logo van Gemeentelijke Dienst Afvalverwerking in een stunt van Gamma?

Brief

Verscherpte controles grofvuil

Vanaf donderdag 29 maart zal de gemeente de controles op de limiet voor de hoeveelheid aangeboden huisvuil tijdelijk verscherpen. Dit in verband met een grote kortingsactie bij GAMMA die op de aangegeven datum begint.

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om dermate interessante kortingen dat de gemeentelijke dienst afvalverwerking vreest voor een overvloed van afgedankte badkamertegels, oude dakramen, versleten vloeren en ander grofvuil als gevolg van massale voordelige verbouwingen. Wij raden u aan het grofvuil aan te bieden volgens de in onze gemeente geldende regels. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

De gemeente

Wanneer ik de tekst van de brief lees en hierin termen “….als in verband met een grote kortingsactie bij GAMMA” en “het gaat hier om dermate interessante kortingen…” terugzie heb ik geenszins het idee dat deze brief afkomstig is van de gemeente.

Kortingscoupon

Wanneer ik dan naar bovenstaande afbeelding op de website van GAMMA kijk en de brief zie afgebeeld in het gezelschap van kortingsbonnen lijkt het me toch behoorlijk duidelijk dat het hier om een commerciële actie gaat. Aangezien ik de betreffende brief zelf niet heb ontvangen ben ik er maar even van uit gegaan dat de kortingsbonnen ook daadwerkelijk bij de brief zaten.

Geen schoonheidsprijs

Volgens de definitie is de reclame van de GAMMA dus absoluut misleidend te noemen en de eerste geruchten doen op Twitter al de ronde dat de Reclame Code Commissie een klacht tegen Gamma zal indienen wegens misleidende reclame.

Natuurlijk zou je uit de tekst van de brief en het vreemde logo best kunnen opmaken dat het hier om een stunt van de bekende bouwmarkt gaat, maar de schoonheidsprijs voor Direct Marketing zal ik in ieder geval niet aan de GAMMA toekennen!


Geschreven door