Het initiatief van een Amerikaans marketingbureau om voor een technologiebeurs daklozen uit te rusten met WiFi hotspots om zo het overbelaste beursnetwerk te ontlasten heeft veel kritiek opgeleverd. Op Twitter gonsde het van de kritiek en zelfs beschuldigingen dat het om een goedkope publiciteitsstunt zou gaan. Het bedrijf heeft inmiddels, in antwoord op alle protesten, een blogpost geplaatst om enkele onjuistheden op te helderen.

Nuances

Even nuanceren: het bedrijf, BBH Labs, beweerde aandacht te willen vestigen op de dak- en thuislozenproblematiek in de Verenigde Staten en betaalde de daklozen $ 50 voor maximaal 5 à 6 uur per dag om in de buurt van de technologiebeurs rond te lopen met een draadloze . De $ 2 per 15 minuten WiFi toegang die de beursbezoekers betaalden voor de hotspots, gingen ook rechtstreeks naar de daklozen. De daklozen zouden zelf ook geen probleem hebben met hun tijdelijke baan als hotspot manager – zij spreken van eerlijke broodwinning. Bovendien kwamen ze zo in contact met mensen die ze anders voorbij zouden lopen op straat.
Vanwaar dan al die kritiek? Is die wel terecht? Maken Amerikanen zich druk om niets? Hoe zouden wij hier in Nederland reageren op een dergelijk initiatief?

Kritiek

Persoonlijk lijkt het mij een goed idee. Je helpt dak- en thuislozen aan een – schijnbaar moeiteloos – inkomen, hard nodig voor onderdak en leeftocht. Maar sommige tweets spraken van exploitatie en zelfs “dehumanisatie” van daklozen. Een Wired blogger noemde de goed bedoelde pilot van BBH Labs een “zwarte, satirische science-fiction dystopie“. Maar is dit initiatief nu werkelijk zo veel anders dan, bijvoorbeeld, het Straatnieuws? Daklozen verlenen – tegen betaling – een dienst, verbeteren daarmee hun vooruitzichten en voelen zich nuttig. Bovendien hielp de inzet van de Homeless Hotspots het beursnetwerk te ontlasten. Een win-win situatie dus. Maar BBH Labs heeft zich alle kritiek aangetrokken, benadrukt dat het om een tijdelijk pilot project ging, voor de duur van de SXSW technologiebeurs en aangegeven, geen verdere plannen te hebben om vervolg te geven aan hun “charitatieve experiment”.

Ter navolging?

Terwijl het idee van BBH Labs de gemoederen in de Verenigde Staten nog steeds behoorlijk bezig houdt, reageren Nederlanders traditioneel nuchter op Spitsnieuws.nl en vragen zich zelfs af of het niet loont om dakloos te zijn. Ik vraag me af òf en hoe een dergelijk initiatief in Nederland van de grond zou kunnen komen en welke partijen geïnteresseerd zouden zijn om die kar te trekken. Een slaapplaats voor één nacht kost een dakloze nog altijd tussen de 2 en 3 euro per dag en dan heeft de dakloze nog niet eens gegeten of gedronken. Laten we eerlijk zijn: het leven is duur, voor niets gaat alleen de zon op en als je echt helemaal niets hebt, hoe word je dan geacht te overleven? In een maatschappij waarin bandbreedte zo’n beetje het grootste goed lijkt te worden, lijkt mij een broodwinning als hotspot manager helemaal zo slecht nog niet. Voorwaarde voor de gebruikers van de homeless hotspots is dan natuurlijk wel dat ze zich binnen bereik bevinden!

0 Shares:

Comments are closed.

Dit artikel is 2.759 keer gelezen