Geloofde je mij vorige keer niet toen ik schreef dat Brein the Evil Empire is? Dacht je toen nog dat het vonnis van de Haagse rechtbank helemaal niet ver gaat met het inperken van onze grondrechten? Dan is er nu in elk geval nog meer bewijs!

Yeah baby

Zo heeft Brein deze site op de lijst van door Ziggo/Xs4all te laten blokkeren websites gezet. Op die manier willen zij Ziggo/xs4all dwingen om – conform de uitspraak van de rechter – de site te blokkeren. Maar deze website biedt geen auteursrechtelijk beschermd materiaal, of links daarnaar.

Het enige dat de site biedt is het woordje “Yeah”. Dus tenzij er een rechthebbende is op “yeah” die zich bij Brein heeft aangesloten, is er geen enkele legitieme reden om de site op te nemen in de blokkade.

Teveel ruimte

De yeah-site maakt gelijk het gevaar van het vonnis van de rechtbank duidelijk; door Brein de bevoegdheid te geven de lijst met sites die door Ziggo en X4all moeten worden geblokkeerd zelf aan te passen, heeft de rechtbank Brein teveel ruimte meegegeven.

Stel nou dat Brein een partij was waarvan je een evenwichtige belangenafweging mocht verwachten – in een alternatieve dimensie-, zelfs dan gaat deze ruimte te ver. Maar laten we eerlijk zijn: Brein is niet meer dan een ordinaire lobby-club voor de muziek- en filmindustrie.

Niet einde verhaal

Dit betekent overigens niet dat Ziggo en Xs4all nu maar moeten omrollen en de ene na de andere site op aangeven van Brein op zwart moeten gooien (of toch in elk geval de toegang ernaar). Nee, Ziggo en Xs4all zijn nog niet uitgespeeld in dit vieze spelletje dat door Brein werd geïnitieerd over de hoofden van consumenten.

Brein heeft namelijk voor de tenuitvoerlegging van het vonnis de medewerking van Xs4all en Ziggo nodig. Als zij gemotiveerd betwisten dat de door Brein voorgestelde sites onder het vonnis van de rechtbank vallen, dan rest Brein geen andere weg dan opnieuw naar de rechter te stappen. Brein kan de blokkade op willekeurige websites dus niet zomaar afdwingen met het huidige vonnis in de hand (al probeert Brein dat wel).

Hoe gaat het dan verder?

Ziggo en Xs4all moeten simpelweg weigeren de blokkade uit te voeren van sites die geen inbreuk maken op auteursrecht. Het enige dat Brein bij zo’n weigering dan rest is een executiegeschil. In dat geval zal de rechtbank (elke keer) opnieuw moeten oordelen of een gevraagde site door Ziggo en Xs4all geblokkeerd moet worden.

Dit is natuurlijk niet optimaal, maar zet Brein aan het werk en perkt het verstrekkende vonnis van de Haagse rechtbank toch nog een beetje in. In elk geval kan worden voorkomen dat toegang tot sites zonder rechterlijke toetsing wordt geblokkeerd.

With great power…

Want laten we eerlijk zijn; Brein heeft al laten zien niet met deze verantwoordelijkheid om te kunnen gaan. En als Ziggo mijn klandizie op prijs stelt, laten ze zich niet als schoothondje van Brein behandelen.. Anders moet ik toch op zoek naar een nieuwe provider.


Geschreven door