Bannering (ook wel Display adverteren) wint snel aan populariteit. Dit heeft vooral te maken met het toegenomen aantal mogelijkheden om banners relevanter te maken voor de bezoeker die met de uiting wordt geconfronteerd, zoals retargeting. En onderzoek geeft ons steeds meer inzicht in de kritische prestatiefactoren van banners. In dit artikel ga ik in op een onderzoek van Casale Media, die het belang van ‘boven de bouw’ en frequentie van advertenties bespreken. Dat frequentie en de advertentiepositie een invloed hebben op de prestatie van de banners is al langer bekend. Dit onderzoek biedt een diepere kijk op deze fenomenen. 

Opzet van het onderzoek

Casale Media heeft een onderzoek uitgevoerd naar display adverteren. Het onderzoek is gebaseerd op bijna twee biljoen advertentievertoningen in het eerste kwartaal van 2011. Het onderzoek maakt gebruik van drie advertentieparameters, om hun invloed te evalueren op het aantal klikken en acties van gebruikers:

1)      Paginapositie (boven of onder de vouw): advertenties ‘boven de vouw’ zijn zichtbaar zodra de webpagina wordt geladen, het is niet nodig om te scrollen.

2)      Volgorde van vertoning (positie): advertenties worden toegewezen aan een rangschikking volgens de volgorde van vertoning binnen een sessie van een gebruiker. Bijvoorbeeld, de eerste advertentie die vertoond wordt kan gezien worden als ‘eerste impressie’ positie. De volgorde van advertenties staan een verhouding met waar in de ‘staart’ zij gepositioneerd zijn. Hier wordt mee bedoeld dat  vroege indrukken  beschouwd worden als ‘short tail’, terwijl vertoningen laat in een gebruikerssessie beschouwd worden als ‘long tail’.

3)      Frequentie: dit refereert aan het aantal keer dat een advertentie wordt vertoond tijdens een vastgestelde periode.

Paginapositie

Analyse wijst uit dat wanneer een advertentie boven de vouw vertoond wordt deze zeven keer effectiever is dan een advertentie onder de vouw. Dit getal is bijna gelijk als men kijkt naar het aantal acties (conversies) die voortkomen uit de klik. Deze resultaten ondersteunen de bevindingen van talrijke studies op basis van eye tracking data. De studies geven allemaal aan dat het overgrote deel van de bezoekers tijd spendeert aan het bekijken van de informatie op de webpagina die zonder te scrollen toegankelijk is (boven de vouw).

Impressies en acties

Boven de vouw

Volgorde van vertoning

De vertoningen gebruikt voor dit onderzoek zijn verdeeld in acht verschillende niveaus, variërend van een 1ste en 2de positie tot een 255e positie en lager. Uit het onderzoek komt naar voren dat zowel de klikken als het aantal acties dalen naarmate gebruikers langer online zijn (en de positie dus daalt). Advertenties met een ranking in 3e tot 6e positie zien hun klikken en acties dalen in vergelijking met advertenties die worden getoond als 1ste en 2de indrukken (respectievelijk bijna drievoudig en meer dan viervoudig).

Advertentie positie

Dit laat duidelijk zien dat wanneer gebruikers meer en meer advertenties te zien krijgen tijdens een sessie, deze advertentie steeds minder aandacht krijgen van de gebruiker tot een punt waarop een gebruiker ‘banner blindness’ vertoond. Hoe eerder een banner wordt getoond aan een gebruiker, hoe groter de kans is dat de banner opvalt en daardoor dus ook de effectiviteit hoger is.

Frequentie

In het artikel wordt er naar boven gehaald dat over het algemeen gezegd kan worden dat het negen keer duurt voor een marketingbericht een prospect verplaatst van een staat van totale apathie tot een aankoop. De resultaten van dit onderzoek leunen in dezelfde richting, aangezien zowel klikken als acties drastisch verhogen wanneer een advertentie minimaal vijf keer is vertoond.

Herhaling en volgorde van vertoning

Het onderzoek laat ook zien dat herkenbaarheid wordt behaald nadat een gebruiker een advertentie meerdere keren tegenkomt. Echter, het is ook een bekend feit dat wanneer een gebruiker te vaak wordt geconfronteerd met een advertentie dit een negatief effect heeft. Dit negatieve effect kan tegengegaan worden door een frequency cap in te stellen. Je stelt dan bijvoorbeeld in dat een advertentie maar 2 of 5 keer per dag aan een gebruiker vertoond mag worden. Dit is zeker aan te raden bij retargeting campagnes.

Effect van exposure

Laatste gedachten

Het onderzoek sluit af met enkele laatste gedachten:

  • Blindelings vertrouwen op één enkele indicator, zoals bereik, zou kunnen resulteren in een vergissing.
  • Het enkele doel om een advertentieboodschap in het zicht te krijgen van een gebruiker kan niet als vanzelfsprekend worden genomen. Zonder de fenomenen boven de vouw, positie van de advertentie en frequentie kunnen campagne prestaties misleidend zijn.

Dit artikel is vrij vertaald uit het Engels van Mediapost.com en verscheen eerder op de PauwR blog.

0 Shares:
3 comments
  1. Hee, dat is apart…. Vroeger, in het CPM-tijdperk, gebruikte ik altijd view caps om de impressies te drukken en de klikratio te laten stijgen. Eigenlijk altijd met succes, ook met caps van max 3.

    Ik zie in mijn campagnes ook helemaal niet terug dat met het aantal impressies (ook niet bij opeenvolgende bannerseries), de klikratio toeneemt. Doe ik iets verkeerd? :)

    In ieder geval heel interessant spul!

  2. Hey Bas,

    Deze cijfers zijn inderdaad interessant om te lezen. Ik merk ook dat bij sommige banners een cap met 5 vertoningen per dag beter werkt en bij andere campagnes heb ik helemaal geen cap gezet. Met cap presteren deze banners namelijk helemaal niet. Het verschilt dus erg per campagne en boodschap hoe vaak een banner in beeld moet komen voordat deze opgemerkt wordt. Blijven testen is mijn advies :)

Comments are closed.

Dit artikel is 4.095 keer gelezen