Afgelopen woensdag vond er tijdens de lunch een discussie over orgaandonatie en reincarnatie tussen collega’s plaats. Ik mengde mezelf in de rumoerige twistgesprek. Wat betreft het eerste aspect heb ik een duidelijke mening. Deze mening deel ik graag met jullie. Alweer twee jaar geleden schreef ik al generalist tijdens mijn studie Bedrijfscommunicatie aan de HU (Hogeschool van Utrecht) onderstaande column. Nooit nagedacht over de nobele daad van orgaandonatie? Doe dat dan nu.

Je keuze niet kenbaar maken is geen optie meer.
Ik zit voor mijn laptop. Plan? Een reële column over orgaandonatie schrijven. Voor me ligt mijn bewijs van registratie als orgaandonor. Ik lees keuze 1: je stelt jouw organen en weefsels na je overlijden beschikbaar voor transplantatie.

Ik heb nog steeds geen standpunt ingenomen. Het voelt simpelweg als een plicht om mijn organen af te staan wanneer ik er zelf niet meer ben. Wat moet ik ermee? Ik heb ze tenslotte niet meer in gebruik.

Van één ding ben ik echter zeker. Orgaandonatie is een nobele schenking. Voorheen had ik graag minister Klink dood door schuld ten laste willen leggen wanneer een nierpatiënt niet bijtijds een nier ontvangt. Waarom? Klink verwerpt het voorstel dat we als vanzelf donor worden tenzij we van tevoren anders kenbaar hebben gemaakt. Gevolg? Wachtlijsten, waardoor mensen sterven. Maar wat heeft het voor nut om Klink aan te wijzen als de veroorzaker van dit actuele item in het nieuws? Je hoeft het natuurlijk niet met mij eens te zijn. Er komt meer bij kijken. De situatie van een patiënt zal ongetwijfeld ernstig zijn.

Wel daar is het besef dat er voor orgaandonatie nog een andere partij nodig is. De gemoedstoestand verandert. Van een denkbare en werkelijke donatie van een nier aan een voor jouw totale vreemde is immers alleen sprake wanneer je grootste schrikbeeld de realiteit wordt. Maar dat terzijde. Een Actief Donor Regristratie-systeem zou naar mijn mening juistheid geven aan het zelfbeschikkingsrecht. Een ieder die zijn organen wil afstaan krijgt dan ook inderdaad die kans. Een mogelijk einde aan de vrijblijvendheid zou dan de realiteit kunnen worden. Je keuze niet kenbaar maken, is geen optie meer. Vele Nederlanders laat niet weten wat ze willen: donor worden of niet. De cijfers onder ogen komen durf ik en met mij waarschijnlijk ook jij niet. Daarmee gaat mogelijk een groot aantal organen mee het graf in, terwijl de overledene ze misschien best had willen afstaan.

Orgaandonatie

Laten we afscheid nemen van de vrijblijvenheid
Het ADR-systeem richt zich op die mensen van wie nu nog niet bekend is of ze donor willen zijn. De samenleving vraagt hen alsnog een keuze te maken. De mogelijkheden blijven: ja ik wil donor zijn, nee ik wil niet, en: ik laat de keuze aan mijn nabestaanden. Daarin verandert niets. De keuze is aan jou. Reageer je niet? Dan sta je geregistreerd als donor. Wel ontvang je een nadrukkelijk bericht over hoe die registratie op ieder gewild moment kan wijzigen.

De vraag is en blijft wel: hoe wordt er voor gezorgd dat er meer orgaandonoren komen? Ik ben er inmiddels uit dat het ADR-systeem wat mij betreft toegepast kan worden. De voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen.

Ik hoor het je denken, waar vind ik dan de voor- en nadelen terug in deze column? Die vind je niet. En bewust. De meningen hierover zullen hoe dan ook altijd verdeeld blijven. Mogelijke oplossing om het aantal donoren te verhogen is het giftkarakter van donatie benadrukken in plaats van het te ontkennen. En zo hoorde ik onlangs nog een mooi voorstel om iets te doen tegen de behoefte aan donoren. Te weten het voorstel om donoren hun organen alleen af te laten staan aan andere geregistreerde orgaandonoren.
Ik ben benieuwd hoe deze optie het aantal donoren zal beïnvloeden.

Wat ik je mee wil geven is het volgende. Blijf niet langer boos en woedend op minister Klink en de tweede kamer, maar denk liever na over een mogelijke oplossing voor het tekort aan orgaandonoren. Begin bij jezelf!

Als ik het kan dan kan jij het ook. Bedenk wat je wilt met jouw organen. Ik beken. Ik drink graag een glaasje wijn dus mijn lever zal niet meer in de beste staat zijn. Mijn hart daarentegen functioneert prima. Het zou zomaar het hart van uw kind of uw geliefde kunnen worden.

Meld je aan als donor

0 Shares:
1 comment
  1. Ik zou nog even de spellcheck eroverheen halen en de definitie van het woordje 'mits' opzoeken, meis.

Comments are closed.

Dit artikel is 2.593 keer gelezen