Was mijn vorige baan nog beleidsmedewerker in een bibliotheek, nu ben ik nog geen jaar werkzaam als adviseur digitale media. Bij de politie!

Net als bibliotheken is ook ‘de politie’ zich steeds meer bewust van de mogelijkheden die ‘de nieuwe digitale wereld’ biedt, vooral op het gebied van communicatie. In drie delen zal ik een tipje van de sluier van mijn nieuwe werkgever lichten. Daarbij ga ik in op vragen als ‘wat zijn in het algemeen ontwikkelingen binnen de politiewereld’, ‘bestaat politie 2.0 en hoe ziet dit er dan uit?’ en ‘hoe ziet de toekomst van de politie in relatie tot internet eruit?’. In dit deel schrijf ik allereerst over enkele algemene tendensen in politieland.

Twee speerpunten

working-together-300x225Twee belangrijke naar buiten toe gerichte speerpunten van de politie zijn het creëren van meer betrokkenheid van en samenwerking met burgers en samenwerkingspartners om daardoor uiteindelijk de veiligheid in de samenleving te kunnen verbeteren.

Burgers (wat een rotwoord eigenlijk) zien met z’n allen veel meer dan de 50.000 politieagenten die Nederland rijk is. En dus heeft de politie burgers nodig in de strijd tegen misdaad; ook om meer aanhoudingen ‘op heterdaad’ te kunnen doen. Je hoeft zo niet achteraf op zoek naar de dader en dit is dus veel efficiënter. Vandaar ook dat de term ‘heterdaadkracht’ bij de politie in opkomst is.

De politie heeft bij nadere beschouwing veel met samenwerkingspartners te maken en het is dan ook wenselijk dat die samenwerking goed verloopt. Denk bij samenwerkingspartners bijv. aan de gemeente (uiteindelijk verantwoordelijk voor de veiligheid!), belastingdienst, provincie, maar ook commerciële partners zoals ondernemers. Partners kunnen helpen bij opsporing van boeven maar ook zeker bij het tegenhouden van criminaliteit.

Communicatie

Net als bibliotheken communiceert de politie ook van oudsher aanbodgericht; persberichten worden geschreven en op de eigen website gezet en geïnteresseerden moeten het daar maar komen halen. En omdat dit ook gebeurt – de media zijn over het algemeen zeer gretig als het gaat om politienieuws – kan de status quo gehandhaafd blijven. De media weten de informatie heel goed te vinden, maar dit geldt veel minder voor burgers; probeer op politie.nl maar eens iets te vinden! In enkele korpsen wordt wel al wat geëperimenteerd met digitale nieuwsbrieven.
In de bibliotheekwereld werkt de communicatie met het publiek wel wat anders. Je moet vaak toch behoorlijk je best doen, bijvoorbeeld door relatiebeheer met de pers, om een bericht geplaatst te krijgen! Daar word je vanzelf proactiever van.

Web 2.0 gaat bij uitstek over interactief communiceren en dit biedt kansen voor de politie. Ten dele wordt hier momenteel al op ingespeeld, maar veelal is de politie nog zoekende naar de juiste methode en de nieuwe rol die erbij hoort.

In deel 2 van Politie 2.0 meer over wat de politie momenteel met en op internet doet.

Plaatjes geleend van Billy V en superciliousness.

0 Shares:
Dit artikel is 4.410 keer gelezen