Of je het nu ‘web 2.0‘, ‘web 3.0’, de ‘nieuwe digitale wereld’ of gewoon ‘internet’ noemt: de invloed die het heeft op onze samenleving en de verwevenheid ermee wordt steeds groter. Ik zie het bij mijzelf, mensen om mij heen, maar het blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek. Tijd voor een inhoudelijke beschouwing als goed begin van het nieuwe jaar!

We zijn massaal online

87% van alle Nederlanders heeft thuis toegang tot internet. 84% van alle Nederlanders is daadwerkelijk in meer of mindere mate online. Daarmee zijn we één van de koplopers van de wereld! Van onze vrije tijd besteden we een vijfde deel op internet; na de televisie is internet het meest gebruikte medium. Nederlanders gebruiken dit internet in vergelijking met andere landen vooral functioneel en minder voor ‘fun’-elementen zoals het bekijken van videoclips, online daten en het beluisteren van audio. Met functioneel bedoel ik dan het online aanschaffen van producten en ook het online betalen van rekeningen. Ondanks berichten over lekken in de beveiliging, is internetbankieren inmiddels breed geaccepteerd!

Vooral functioneel gebruik

robberDit functionele gebruik van internet komt ook overeen met het gegeven dat 75% van de Nederlanders internet gebruikt voor het zoeken van informatie. E-mailen is ook nog steeds een belangrijke tijdsbesteding, maar slechts een kwart gebruikt het internet als sociaal netwerk. Nieuwe toepassingen blijken nauwelijks te worden benut. Weten mensen er niet van, of kennen ze wel veel maar zien ze er geen toegevoegde waarde in? Als ik kijk naar mijn persoonlijke ervaring, ga ik voor de eerste optie. Op 12 januari startte bij het politiekorps waar ik werk de cursus 23 Dingen en bij de startbijeenkomst bleek al dat al die nieuwe toepassingen voor velen onbekend terrein zijn. Hyves en chatten kent men nog wel en heeft men soms nog wel mee geoefend, maar veel meer ervaring is er niet. Uit een vooronderzoek onder de 70 cursisten bleek dat van de 10 web 2.0-activiteiten de cursisten er gemiddeld zo’n 3 al eens hadden gedaan.

Internet steeds meer gebruikt

iphone to infinity for righty'sOndanks de onbekendheid met sociale media, groeit het aantal zaken waarvoor internet wordt gebruikt. Zoals gezegd bankieren steeds meer mensen via internet. Ook het beluisteren van de radio en het bekijken van televisieprogramma’s doen steeds meer mensen via internet. Een kwart raadpleegt internet weleens via de mobiele telefoon. Dit laatste blijkt sterk in opkomst te zijn. Niet gek om je voor te stellen, gezien de behoorlijke populariteit van de iPhone waarbij je een internetabonnement voor € 10 per maand krijgt.

Grote invloed op ons leven

We brengen steeds meer tijd op internet door en we kunnen en doen steeds meer dingen uit het dagelijks leven via internet. Internet heeft dus een grote invloed op ons leven en dit zal de komende tijd alleen nog maar groter worden, citizens of the worldgezien de verwachte verdere groei. Verandert het bestaan en gebruik van dit medium dan ook onze samenleving? Jazeker, het is er onderdeel van, het is niet meer weg te denken uit ons leven. Zo zijn we veel meer wereldburger dan twintig jaar geleden; we hebben contacten over de hele wereld die met het grootste gemak te leggen en onderhouden zijn. Het aantal zaken waaraan we onze vrije tijd kunnen besteden is enorm en het is fijn als bepaalde zaken snel kunnen worden afgehandeld via internet. Dat scheelt weer tijd die je aan andere zaken kunt besteden. De jongste generatie Nederlanders heeft een geheel eigen wijze van communiceren ontwikkeld dankzij internet.

Natuurlijk is dit maar een beperkte opsomming van hoe internet onomkeerbare invloed heeft op ons leven en de samenleving als geheel. Hoe ervaar jij de invloed van internet op jouw leven? Zie je andere dan bovengenoemde ontwikkelingen? Kun je je een leven zonder internet voorstellen en wat zou er anders zijn?

Plaatjes geleend van michaelmolenda, K!T en milena mihaylova.

Geschreven door