Sinds het ontstaan van het world wide web wordt er gemeten, geanalyseerd en getest. Dat gebeurde in het verleden niet op de manier zoals wij dat nu doen. De pakketten, methoden en technieken van vandaag de dag stellen webanalisten in staat om steeds sneller, vaker en beter testen uit te voeren. Prachtig, maar in deze onafhankelijkheid en snelheid schuilt ook een gevaar; je omgeving!

Je omgeving bepaalt op dit moment jouw analyse- en testomgeving. Mensen die deze omgeving in grote mate bepalen zijn contentmanagers en webredacteuren. Wat moeten zij van jou weten zodat jij goed kunt functioneren en wat mogen zij van jou verwachten?

Wat moet je omgeving weten?

Je omgeving moet allereerst weten wat je doet, waar je mee bezig bent en wat je daarvoor nodig hebt. Maar wat zijn de belangrijkste dingen die je doet, waarvan je omgeving op de hoogte moet zijn?

  • Elke wijziging aan een pagina kan van invloed zijn op het werk van een webanalist.
  • Hierbij is onderscheid te maken tussen wijzigingen op pagina’s en wijzigingen vanpagina’s.
    1. Een wijziging op een pagina is bijvoorbeeld een wijziging van een tekst, foto of link.
    2. Een wijziging van een pagina is bijvoorbeeld het aanmaken van een nieuwe pagina, het vervangen van een bestaande pagina en het wijzigen van de URL of title.

Belangrijk is ook dat mensen weten waarom het van invloed kan zijn

Een wijziging kan van invloed zijn omdat vrijwel alle webanalytics pakketten meten op basis van paginatitels. Wanneer een titel verandert, bijvoorbeeld wanneer een pagina vervangen wordt of wanneer de titel wijzigt, dan wordt er ook iets anders gemeten (een nieuwe pagina, met een nieuwe naam). Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze veranderingen om hiermee rekening te kunnen houden tijdens analyses en bij het maken van rapportages.

De Meten is Weten Cultuur gaat steeds meer richting een Test Cultuur. De wijzigingen zijn daarom niet alleen van invloed op het meten, maar ook (en misschien nog wel meer) op het testen. Je omgeving moet op de hoogte zijn wat er getest wordt, wanneer, op welke pagina’s. Iedere wijziging op een pagina of van een pagina kan van invloed zijn op de uiteindelijke uitkomst van je test. Communicatie tussen de webanalist en de mensen van content is hierbij key. Er moet niet alleen gecommuniceerd worden tijdens een test, we moeten elkaar altijd op de hoogte houden. Alleen dan kunnen beide teams goed functioneren.

Wat kan je omgeving van jou vragen en verwachten?

Het werk dat wij webanalisten doen doen we niet enkel voor onszelf. Zeker wanneer het op testen aankomt. Input is daarbij belangrijk, maar ook het aandragen van nieuwe testmogelijkheden en/of variaties. Webanalisten beschikken zelf niet over alle kennis en wijsheid. Daarbij moeten ze geholpen worden door hun omgeving.

Daarnaast mag er ook van webanalisten verwacht worden dat zij goed communiceren richting hun omgeving wat zij doen. Daarbij is het belangrijk dat er niet alleen gemeld wordt wat er gedaan wordt, maar ook de resultaten gedeeld worden. Hierdoor houd je de omgeving actief en betrokken en toon je het resultaat van gezamenlijke inspanningen.

Dus: communiceer, laat weten wat je nodig hebt, wat je verwacht en wat collega’s van jou kunnen verwachten en bereik het beste resultaat!

Dit artikel is geschreven voor – en gedeeld met Contentgirls.nl

Door webanalisten.nl

0 Shares:
Dit artikel is 2.658 keer gelezen